Κορινός: Νέοι αγωγοί ύδρευσης – 2.220.000 ευρώ για την αντικατάσταση – διαχείριση αγωγών ύδρευσης από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Κοινωνία Πολιτική

Την ένταξη του έργου της ΔΕΥΑ Κατερίνης με τίτλο «Κατασκευή – αντικατάσταση – διαχείριση αγωγών ύδρευσης του Δήμου Κατερίνης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με ποσό χρηματοδότησης 2.220.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Ειδικότερα, η ένταξη του έργου αφορά: Υποέργο 1 (1.790.000,00 €): “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΟΡΙΝΟΥ”

Υποέργο 2 (430.000,00 €): “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ”.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αναφερόμενος στη θετική εξέλιξη ένταξης του έργου, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος τονίζει: «Η αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κορινού και η κατασκευή – αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δ.Κ. Κατερίνης αποτέλεσαν δύο από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας. Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης διανύουμε το καθοριστικό βήμα υλοποίησης της δέσμευσής μας, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα των συνδημοτών μας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Γιάννης Συμεωνίδης σημειώνει: «Αξιοποιούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κατασκευή έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των δημοτών, ενώ αναβαθμίζουν αισθητά τις υποδομές του Δήμου μας».

Τις ευχαριστίες του για την εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμαρχο Κώστα Κουκοδήμο, καθώς και με τη ΔΕΥΑΚ, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δ.Κ. Κορινού Γιάννης Μορθανάσης κάνοντας λόγο, για ένα από τα πιο σημαντικά έργα που θα υλοποιηθούν διαχρονικά στην περιοχή του Κορινού.