Φώντας Μπαραλιάκος στη Βουλή: Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 καινοτομεί !  Ομιλία επί του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Οικονομία Πολιτική

Με ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε ο Βουλευτής Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 καθώς και την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.»

Ο κ. Μπαραλιάκος στην αφετηρία της ομιλίας του τόνισε πως ενώ η Διεθνής Κοινότητα συνταράσσεται από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όλοι οι λαοί της Ευρώπης βιώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις του αδικαιολόγητου πόλεμου, η Ελλάδα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας διαπραγματεύεται από θέση ισχύος τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση της ακρίβειας και την ανακούφιση των Ελλήνων πολιτών.

Μεταβαίνοντας στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο, ο Βουλευτής Πιερίας υπογράμμισε πως αυτό  καθορίζει το πλαίσιο διακυβέρνησης και θεσπίζει κανόνες για την  Προγραμματική  Περίοδο  2021-2027,  όσον  αφορά  στη  διαχείριση,  τον έλεγχο, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων χρηματοδοτούμενων από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρωτοπορεί, συμπεριλαμβάνοντας και τα δέκα συνολικά ταμεία, δηλαδή  τα οχτώ Ταμεία του Κανονισμού 2021/1060, που χρηματοδοτούν το Ε.Σ.Π.Α.,  τον τομέα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά και τα δύο Ταμεία που ενισχύουν οικονομικά το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κ.Α.Π.

Με συνεκτικό τρόπο το σχέδιο νόμου αποφεύγει την πολυνομία και την κακονομία, απλοποιεί τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων χωρίς πρόβλεψη δεσμευτικών προθεσμιών ως προς την ένταξη, συντομεύει τις φάσεις υποβολής, αξιολόγησης σε λίγες μόνο ημέρες, καταργεί οριστικά την υποβολή φυσικού φακέλου με την εκτέλεσή του  αυτόματα και πλήρως ηλεκτρονικά.

«Τέλος, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027, ενσωματώνονται βασικές εθνικές στρατηγικές για την επίτευξη στόχων της χώρας, στα πεδία της ενέργειας και του κλίματος, στη διαχείριση κινδύνων, στη διαχείριση υδάτων και λυμάτων, στα ευρυζωνικά δίκτυα, στο πλαίσιο για τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στην ισότητα των φύλων καθώς και σχέδιο για τα άτομα με αναπηρία» ανέφερε χαρακτηριστικά σε απόσπασμα της τοποθέτησής του ο κ. Μπαραλιάκος.

«Δεύτερο θέμα που ρυθμίζει το παρόν νομοσχέδιο, συνέχισε ο Βουλευτής Πιερίας,  είναι η επιτυχημένη ψηφιακή πύλη Elevate Greece, που συνέβαλε δραστικά στην καταγραφή του συνόλου των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας και των τεχνοβλαστών, για τις οποίες πριν λίγο καιρό δεν είχαμε καταγεγραμμένες τις απαραίτητες πληροφορίες και ακόμα δεν υπήρχαν κανόνες για τον χαρακτηρισμό μίας επιχείρησης ως νεοφυούς»!

Μέσω του Elevate Greece ενισχύονται νεοφυείς επιχειρήσεις από νέους επιστήμονες σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας αποτελώντας προστιθέμενη αξία της ελληνικής αγοράς στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη αλλά και κίνητρο αντιστροφής του φαινομένου Brain Drain, σε Brain Gain, στόχο που εξαρχής έθεσε ως προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Elevate Greece εξελίσσεται από πλατφόρμα σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ElevateGreece Α.Ε.». Σκοπός της είναι η διαχείριση και λειτουργία του ως άνω Μητρώου, η αξιόπιστη καταγραφή των νεοφυών (startup) επιχειρήσεων της Χώρας, η δικτύωση τόσο μεταξύ τους όσο και με την ελληνική βιομηχανία προκειμένου να ανατροφοδοτούνται οι ανάγκες της αγοράς. Εξάλλου, η Ανώνυμη Εταιρεία «Elevate Greece» θα συμβάλει σημαντικά στην επιπλέον στοχευμένη υποστήριξη των επιχειρήσεων με διάφορα δυνητικά μέτρα χρηματοδότησης από την Πολιτεία, θα δημιουργήσει μία βάση δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένωνεπιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ σημαντικότερο στοιχείο είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω της πλατφόρμας, η οποία θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επενδυτές.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Μπαραλιάκος υπογράμμισε πως η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει ιεραρχήσει ως άμεση και ύψιστη προτεραιότητα την τοποθέτηση της χώρας μας ανάμεσα στους πλέον φιλοεπενδυτικούς προορισμούς της Ευρώπης. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέτει την Ελλάδα σε μία τροχιά αναπτυξιακής έκρηξης, σε μία θέση ισχύος στην εξέλιξη του διεθνούς παιγνίου και αναμφίβολα στη σωστή πλευρά της ιστορίας.