Η Π.Ε. Πιερίας παραχωρεί εξοπλισμό στις εθελοντικές ομάδες της Πιερίας

Κοινωνία

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ:

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, υλοποιώντας εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, παραχωρεί σε μέλη εθελοντικών ομάδων, προσωπικό εξοπλισμό και μέσα αυτοπροστασίας, για να χρησιμοποιηθούν σε δράσεις που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο ενεργοποίησης των εθελοντών από την Πολιτική Προστασία.

Με δαπάνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέχεται σε μέλη των εθελοντικών ομάδων της Πιερίας, που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων / Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθεί σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

Τα χορηγούμενα είδη είναι υψηλών προδιαγραφών, τα οποία παρέχουν ασφάλεια και προστασία στον εθελοντή. Όλα τα είδη που παραδίδονται, περιέχονται μέσα σε τροχήλατο σάκο που φέρουν το λογότυπο «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» καθώς και το σήμα της Πολιτικής Προστασίας ενώ στα είδη ένδυσης υπάρχει πρόσθετα η διακριτική λέξη «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ».

Η δράση της προμήθειας γίνεται από το έργο με τίτλο: «Προμήθεια προσωπικού εξοπλισμού και σκηνικού υλικού για εθελοντές, στελέχη των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της ΕΜΑΚ, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Δομών και Εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Π.Κ.Μ. (ΕΣΠΑ 2014 – 2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενταγμένου στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, η διάθεση του εξοπλισμού έγινε βάση της υλοποίησης πράξης που συμπεριλαμβάνεται και το υποέργο 1, με τίτλο: «Προμήθεια Προσωπικού Εξοπλισμού για εθελοντές, στελέχη Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και Στελέχη της ΕΜΑΚ» αλλά και του υποέργου 7, με τίτλο: «Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Επεξεργασίας  Νερού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας».

«Είναι πολύ σημαντικό για την Αιρετή Περιφερειακή Αρχή, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, να προβαίνει σε ενέργειες που ενισχύουν το αίσθημα του εθελοντισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αναδεικνύοντας την σημαντικότητα της προσφοράς του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του, στο πλαίσιο μιας ευνομούμενης κοινωνίας και γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, των υποδομών και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας», τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.