Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου “Όλυμπος”: Ετήσια γενική συνέλευση και εκλογές

Περιβάλλον

Σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 Καταστατικού του Φυσιολατρικού Συλλόγου Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» ,προσκαλούνται τα μέλη του συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες που θα γίνει την Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:30 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Βασ. Ιθακησίου 1, Λιτόχωρο) .

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αρχαιρεσίες θα συνέλθει πάλι την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο και ώρα 11:30 π.μ.  χωρίς νέα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Απόφαση έγκρισης από την Γ.Σ. της εκπρόθεσμης σύγκλησής της λόγω covid-19.
 3. Επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 4. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2021.
 5. Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2021 και υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022.
 6. Έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής.
 7. Έγκριση Πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.
 9. Συζήτηση επί των Πεπραγμένων – Προτάσεις μελών του συλλόγου.
 10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, Δύο Ψηφοσυλλεκτών και διενέργεια αρχαιρεσιών του Συλλόγου για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης τριετίας (2022-2024), (Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής), σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14, 24, 25, 26, Καταστατικού του Συλλόγου.
 11. Σύμφωνα με το άρθρο 24 Καταστατικού του Συλλόγου, δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Για τον

Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου

«ΟΛΥΜΠΟΣ»