Δήμος Κατερίνης: Ασφαλτόστρωση οδών στην Καλλιθέα

Κοινωνία

Τη βελτίωση των υφισταμένων οδικών υποδομών των Δ.Κ Περίστασης και Καλλιθέας της ΔΕ Παραλίας του Δήμου Κατερίνης εξασφαλίζει η εκτέλεση των προγραμματισμένων κατασκευαστικών εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, που υλοποιεί η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων του Δήμου Κατερίνης και συντονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ευστάθιος Κεραμιδιώτης.

Είχε προηγηθεί – στη διάρκεια του καλοκαιριού – το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στην Περίσταση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, οι εργασίες ολοκληρώνονται με τη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην Καλλιθέα. Πιο συγκεκριμένα, επικεντρώνονται: σε ολοκληρωμένα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών (από διασταύρωση σε διασταύρωση), τα οποία παρουσιάζουν φθορές, παραμορφώσεις,  ρηγματώσεις, καθιζήσεις κ.λ.π.

Επιτόπια αυτοψία στις ασφαλτοστρώσεις πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Αυτεπιστασίας & Κοινοτήτων Γιώργο Κυριακίδη, καθώς και από τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Καλλιθέας, Γιώργο Παπαδημητρίου.

«Υλοποιούμε το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. Στόχος μας η ασφαλής διέλευση των οχημάτων και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι παρεμβάσεις μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της οδικής ασφάλειας συνεχίζονται»  τονίζει σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος.

Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 278.684,24 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %), χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα «Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας  (Π.Α.Α.) 2014-2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από Εθνική Δαπάνη.