Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κίτρους Κατερίνης & Πλαταμώνος κ. Γεωργίου:” Τα Χριστούγεννα εορτάζονται σέ ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας, φόβου και αγωνίας για το μέλλον”

Κοινωνία

Ὅπως καί πέρυσι, ἔτσι καί φέτος, τά Χριστούγεννα ἑορτάζονται σέ ἕνα κλίμα γενικευμένης ἀνασφάλειας, φόβου καί ἀγωνίας γιά τό μέλλον, λόγῳ τῆς ἀπειλητικῆς πανδημίας, πού μαστίζει ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Γιά ἀκόμη μία χρονιά λοιπόν φάτνη τοῦ Χριστοῦ θά γίνει καί πάλι σχολεῖο καί θά προσκληθοῦμε ὅλοι νά σπουδάσουμε τά πολύτιμα μαθήματά της.

  • Ἀπό τή μία τήν πεμπτουσία τῆς θεϊκῆς ἀγάπης, ἀφού ὁ ἅγιος Θεός ἐπενέβη λυτρωτικά ἀκολουθώντας ἕναν πολύ ὀδυνηρό καί ταπεινωτικό γι’ Αὐτόν δρόμο. Ἔγινε ἄνθρωπος, ὥστε νά μπορέσει ὁ ἄνθρωπος νά μπολιαστεῖ μέ τήν ἀτελεύτητη ζωή Του.
  • Ἀπό τήν ἄλλη ὅτι ὁ Θεός σέβεται, ἐπίσης σκανδαλωδῶς, τήν ἐλευθερία μας προτιμώντας νά ὑποστεῖ τόν εὐτελισμό τῆς ἐνανθρώπησης.

Νά, λοιπόν, ἡ ἀνεκτίμητη σοφία πού κερδίζουμε ἀπό τό σχολεῖο τῶν Χριστουγέννων: ὅτι ὁ Θεός ἀγαπᾶ τόν ἄνθρωπο πέρα ἀπό κάθε ὅριο. Ἀπό τό νά θίξει τήν ἐλευθερία του, προτιμᾶ νά θυσιαστεῖ.

Ἐμεῖς ἄραγε τί θά κάνουμε; Θά σπουδάσουμε μέ ἐπιμέλεια αὐτές τίς δύο ἀλήθειες; Κι ἄν ναί, θά προσπαθήσουμε νά τίς μετατρέψουμε σέ ζωή καί ἐμπειρία;

Εἶναι δύσκολο νά ἀγαπᾶς ξεπερνώντας τά ὅριά σου καί νά στέκεσαι ἐκστατικός μπροστά στήν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου.

Ἡ ἐπιλογή…εἶναι δική μας.

Καλά και εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς