Μετά από 11! αναβολές εκδικάστηκε σήμερα από το Στ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή της ΠΟΕΣ για τα νυχτερινά

Κοινωνία

Μετά από 11 αναβολές, εκδικάστηκε, σήμερα ενώπιον του Στ΄  Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) η προσφυγή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών , για την παράλειψη, μέχρι και σήμερα, της διοίκησης (Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) να εκδώσει την προβλεπόμενη από το νόμο υπουργική απόφαση που αφορά στην αποζημίωσή για τη νυκτερινή απασχόληση (22.00 – 06.00), από 2,77 ευρώ την ώρα.

Τα επιχειρήματα των νομικών παραστατών των δυο Υπουργείων φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετά έναντι των επιχειρημάτων του νομικού παραστάτη, της Ομοσπονδίας, δικηγόρου Αθηνών κ. Γεώργιου Αντωνακόπουλου.

Αναμένουμε την κρίση των δικαστών του Ανωτάτου ακυρωτικού Δικαστηρίου, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΣ και συνεχίζει: “Προς διασφάλιση των συμφερόντων ενός εκάστου και μια εκάστης ξεχωριστά, σας προτρέπουμε να συνεχίσετε να καταθέτετε αγωγές αξιώνοντας τα συνολικά οφειλόμενα ποσά που αναλογούν στις ώρες νυκτερινής σας απασχόλησης για το κάθε χρονικό διάστημα. Ήδη, σας ενημερώνουμε ότι, εκδικάστηκαν οι πρώτες αγωγές και λίαν συντόμως αναμένονται οι αποφάσεις των οικείων ως κάτωθι Πρωτοδικείων:

Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (ΑΓ1504/2020) δικάστηκε την 10.6.2021

 Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (ΑΓ287/2020) δικάστηκε την 29.9.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (288/2020) δικάστηκε την 29.9.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (298/2020) δικάστηκε την 29.9.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (285/2020) δικάστηκε την 13.10.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής (ΑΓ286/2020) δικάστηκε την 13.10.2021

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κοζάνης (ΑΓ258/2020) δικάζουμε την 10.12.2021

Μην επαναπαύεστε. Διεκδικείστε. Μην περιμένετε κανέναν να διεκδικήσει για εσάς”, καταλήγει η ανακοίνωση