Άψογη η λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών, μετά από έλεγχο της Π.Κ.Μ.

Κοινωνία

Άψογη, από κάθε πλευρά, αποδείχθηκε η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δ. Κατερίνης (Κέντρο για Κακοποιημένες Γυναίκες), ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποίησε πρόσφατα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ

Ειδικότερα, στην Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης της πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κατερίνης», όπως αυτή συντάχθηκε, αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα εξής:

Επιβεβαιώθηκε «η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης, προώθησης στην απασχόληση, δικτύωσης και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών». Επιβεβαιώθηκε επίσης, η καλή «λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Απόφαση Υλοποίησης», η «τήρηση των κανόνων δημοσιότητας», η «προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία» αλλά και οι «παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ωφελούμενες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων».

Το έγγραφο, υπογράφει η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

O Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, δείξαμε έμπρακτα μεγάλο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου. Εργαστήκαμε και εργαζόμαστε υπεύθυνα, ώστε αυτό το Κέντρο να λειτουργεί άψογα. Αυτό επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε πρόσφατα, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Γι’ αυτό και θέλω να συγχαρώ τους συνεργάτες μου, τον Αντιδήμαρχο, Σταύρο Χριστοφορίδη,  την Εντεταλμένη Σύμβουλο, Πιπίτσα Μακρίδου, τον εργαζόμενο του Δήμου, Υπεύθυνο Πράξης του Έργου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Εμμανουήλ Κοσμαδάκη, για την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνεργασία μας».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, ο πρώτος έλεγχος, με εξίσου θετικά αποτελέσματα είχε διενεργηθεί στις 28/2/2020.