Σύσταση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης

Αγροτικά

Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου συστήνεται Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.

Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό τον Υφυπουργό, θα είναι η παροχή επιστημονικής υποστήριξης σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Ελληνικής Αλιείας όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Χριστιάνα Καλογήρου, η Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας κ.Μαρίνα Πέτρου και ο εκπρόσωπος διαχειριστικής Αρχής ΕΠΑΛΘ κ. Σταμάτιος Καμπόλης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, καταρτίστηκε η ατζέντα εργασιών της Επιτροπής που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των ιχθυαποθεμάτων, τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων στον τομέα της Αλιείας και τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων για τη διατήρηση των ιχθυοποθεμάτωνώστε να καταστεί βιώσιμη η αλιευτική δραστηριότητα.

Από τους συμμετέχοντες τονίστηκε η αρνητική επίδραση παραγόντων όπως οι επιπτώσεις της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην Αλιεία (π.χ. φυτοπλαγκτόν στο Θρακικό Πέλαγος).

Τέλος, ο κ. Κεδίκογλου αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την προσφορά τους, τους κάλεσε να συνδράμουν στον αγώνα για την προστασία των Ελληνικών θαλασσών και να συμβάλλουν στη στήριξη των αλιέων. 

Τα προτεινόμενα προσωρινά μέλη που θα συγκροτήσουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή (συμμετείχαν και στη σημερινή τηλεδιάσκεψη) είναι:

 • Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΥ ΕΠΣΑΔ Ελλάδας, Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας). Δρ. Μάνος Κουτράκης, Διευθυντής Ερευνών
 • Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΥ ΕΠΣΑΔ ΙΝΑΓΡΟΚ, Εμπειρογνώμονας σε θέματα οικονομικών αλιείας). Δρ. Ειρήνη Τζουραμάνη, Διευθύντρια Ερευνών
 • ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ (ΕΥ ΕΠΣΑΔ ΕΛΚΕΘΕ, Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας και εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων). Δρ. Γιώργος Τσερπές, Διευθυντής Ερευνών
 • Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ (Εμπειρογνώμονας σε θέματα θαλάσσιας αλιείας και εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων). Αν. Καθ. Αθανάσιος Τσίκληρας.
 • Τμήμα ΒΕΤ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας). Καθ. Ιωάννης Λεονάρδος.
 • Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας). Αν. Καθ. Στυλιανός Κατσανεβάκης
 • Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας). Καθ. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος
 • Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας). Καθ. Περσεφόνη Μεγαλοφώνου
 • Τμήμα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών* (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας) Επ. Καθ. Στέφανος Καλογήρου
 • Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Διευθυντής ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ (Εμπειρογνώμονας σε θέματα θαλάσσιας αλιείας και εκτίμησης ιχθυοαποθεμάτων). Καθ. Κωσταντίνος Στεργίου
 • ΙΘΑΒΙΠΕΥ, ΕΛΚΕΘΕ (Εμπειρογνώμονας σε θέματα αλιείας). Δρ. Αλέξης Κονίδης Διευθυντής Ερευνών.