Διαβούλευση στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Δίου-Ολύμπου

Κοινωνία

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου υλοποιεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) σε συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο. Το ΣΦΗΟ, είναι σχέδιο για τη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κανονικής ή υψηλής ισχύος, που εκπονούνται από δήμους για περιοχές εντός των διοικητικών τους ορίων.

Για την εκπόνηση του ΣΦΗΟ ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5.10.2020) και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206.

Οι οδηγίες εκπόνησης των σχεδίων ΣΦΗΟ, προβλέπουν έναν (1) σταθμό φόρτισης ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, άρα κατ’ ελάχιστο στο Δήμο Δίου-Ολύμπου προβλέπονται 26 φορτιστές για ΙΧ αυτοκίνητα, για λεωφορεία, οχήματα τροφοδοσίας, ΤΑΞΙ, οχήματα μικροκινητικότητας και οχήματα ΑΜΕΑ.

Με το «ΣΦΗΟ Δίου-Ολύμπου», συντάσσεται πρόταση με τις 26 θέσεις φορτιστών σε ανοιχτούς δημοτικούς χώρους στάθμευσης και σε θέσεις στάθμευσης παρά το οδόστρωμα, εντός των ορίων του δήμου. Στόχος είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον δήμο και η πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη της ζήτησης για επαναφόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που θα προκύψει εντός των ορίων του σε ορίζοντα πενταετίας. 

Επενδύοντας στην εμπειρία και στις γνώσεις σας, αλλά και στην πρόθεσή σας να συμβάλλετε, παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σας ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Το υλικό που σας επισυνάπτουμε αφορά τις τελικά επιλεγμένες θέσεις εγκατάστασης φορτιστών Η/Ο μετά από τη μελέτη δύο εναλλακτικών σεναρίων (ισοκατανομή βάσει πληθυσμού, κατανομή βάσει επισκεψιμότητας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου). Η τελική χωροθέτηση έλαβε κυρίαρχα υπ’ όψη την επισκεψιμότητα και δευτερευόντως την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός φορτιστή ανά κοινότητα.

Για την ομαλή ολοκλήρωση του «ΣΦΗΟ Δίου-Ολύμπου» παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό, έως και τις 31/10/2021.