Σάββας Χιονίδης – Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κτηματολογίου

Πολιτική

Εισηγητής ενός ακόμη ιδιαίτερης βαρύτητας νομοσχεδίου για τον «Εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κτηματολογίου».

Η Στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βασίζεται στο τρίπτυχο Επιτάχυνση-Διευκόλυνση-Διαφάνεια, όπως δήλωσε και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης

• Στόχος η ολοκλήρωση του 90% της κτηματογράφησης στα επόμενα 2 χρόνια.

• Σκοπός η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ακινήτων και η εξυπηρέτηση των πολιτών.

• Η αναβάθμιση και αξιοπιστία νομικών και χωρικών δεδομένων.

• Οι πιο γρήγορες, απλές και ασφαλείς δικαιοπραξίες με τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ακινήτου.

• Ο έλεγχος ακινήτων από δικηγόρους και μηχανικούς με πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κτηματολογίου και η λήψη πιστοποιητικών ηλεκτρονικά.

• Δίδεται παράταση έως 31-12-2022 για διόρθωση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και με το θεσμό της διαμεσολάβησης.

• Θεσμοθετείται τεκμήριο συναίνεσης Δημοσίου για τα πρόδηλα σφάλματα.

• Προβλέπεται η διόρθωση από τους ΟΤΑ εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών κοινοχρήστων και κοινωφελών ακινήτων γρήγορα και με ασφάλεια.