Η απάντηση για για την 5ετία των στρατιωτικών μετά από ερώτηση της βουλεύτριας Πιερίας Μπέττυ Σκούφα και την κοινοβουλευτική παρέμβαση 20 ακόμη βουλευτών: Το ένα υπουργείο περιμένει να απαντήσει το άλλο!

Κοινωνία

Η ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών

Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 428/2021 έγγραφό μας και την ενημερωτική συνεργασία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π.) με τη βουλεύτρια Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κα Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα, σχετικά με την άρνηση της Πολιτείας να δώσει μια επιπλέον πενταετία που με νόμο δικαιούνται οι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητας τους, 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσαν καίριο ερώτημα με καυτά ζητήματα ζητώντας απαντήσεις από τα συναρμόδια  Υπουργεία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, επαναλαμβάνοντας τα ίδια απήντησε ως εξής:

Το ζήτημα, κατά βάση, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, παρά ταύτα, όμως, για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄ 67), το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση προς όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Στο πλαίσιο αυτό, προέβη στη σύνταξη και αποστολή στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ εγγράφου, κατ’ αρχάς το Σεπτέμβριο του 2019, με το οποίο ζητήθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις επί ερωτημάτων που ανέκυψαν από τους Κλάδους των ΕΔ, αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο του υπόψη χρόνου υπηρεσίας για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητας τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί απάντηση.

Κατόπιν αυτού, τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, το ΥΠΕΘΑ, διαβίβασε εκ νέου έγγραφο αίτημα στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ, όπου περιέχονται οι προτάσεις μας για την επίλυση του υπόψη ζητήματος.

Ειδικότερα προτάθηκαν τα ακόλουθα:

  • Η εν λόγω 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007.
  • Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους, ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.
  • Οδηγίες για την καταβολή των εισφορών.
  • Το δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι κατά την παρούσα φάση τελούμε σε αναμονή γνωστοποίησης των θέσεων του συνερωτώμενου ΥΠ.Ε.Κ.Υ, το οποίο είναι αρμόδιο να σας απαντήσει κατά τα λοιπά.

Εν αναμονή λοιπόν της απάντησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.