Ξεκινούν οι εμβολιασμοί και στον ιδιωτικό τομέα – H διαδικασία

Υγεία

Εντός του Μαΐου σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί και από τον ιδιωτικό τομέα ώστε οι πολίτες να έχουν περισσότερες επιλογές. Τα νέα εμβολιαστικά κέντρα θα δημιουργηθούν τις επόμενες ημέρες και μέσα στον Μάιο ενώ το κάλεσμα του υπουργείου Υγείας αφορά σε ιδιωτικά πολυϊατρεία, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ήδη στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr υπάρχει η φόρμα όπου μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον όσοι από τους ιδιωτικούς φορείς, θέλουν να συμμετάσχουν στην Επιχείρηση «Ελευθερία».

Οι προϋποθέσεις

Στο μεταξύ εκδόθηκαν και οι προϋποθέσεις που θα επιρέπουν στους παρόχους υγείας την ένταξή τους στην αλυσίδα των εμβολιαστικών κέντρων όταν ανήκει στον ιδιωτικό τομέα.

Οι Μονάδες Υγείας με βάση τα όσα προβλέπονται πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

Το Εμβολιαστικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει χώρο αναμονής καθώς και διακριτούς χώρους για λόγους προστασίας της ατομικότητας κάθε εμβολιαζόμενου.

1.Στελέχωση του Εμβολιαστικού Κέντρου:

Ένας (1) ιατρός ο οποίος κατά τις ημέρες κι ώρες λειτουργίας του κέντρου αποδεσμεύεται από τα λοιπά καθήκοντά του.

Ένας (1) επισκέπτης/τρια υγείας ή νοσηλευτή/τρια.

Ένας(1) διοικητικός ή παραπάνω με βάση τον αριθμό εμβολιαστικών κέντρων που αναπτύσσονται εντός της δομής.

2. Εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει η δομή:

Ψυγείο που διαθέτει ψηφιακό σύστημα καταγραφής της θερμοκρασίας, η οποία ελέγχεται και καταγράφεται δύο (2) φορές την ημέρα σε δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργούντα τον έλεγχο και τηρείται σε αρχείο.

Κατάλληλη σήμανση εμβολιαστικού κέντρου

Συσκευή τηλεφώνου

Ηλεκτρονικό υπολογιστή ( για αποκλειστική χρήση του εμβολιαστικού κέντρου) κι εκτυπωτή

ον προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για την παροχή πρώτων βοηθειών,

Εξεταστική κλίνη,

Ανοξείδωτο ή πλαστικό τροχήλατο τραπεζίδιο νοσηλείας με δύο επίπεδα,

Δύο (2) καθίσματα,

Πιεσόμετρο και οξύμετρο

Μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό

Βάθρο βοηθητικό για την εξεταστική κλίνη

Ένα γραφείο

Υλικά εμβολιασμού (σύριγγες, βελόνες) και φαρμάκων (αντιμετώπισης αναφυλαξίας)

Ο εποπτεύων ιατρός του κέντρου είναι εκπαιδευμένος στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) και όλοι οι επαγγελματίες υγείας του κέντρου είναι εξοικειωμένοι με τα σημεία και τα συμπτώματα αναφυλαξίας, αναγνωρίζουν το ρόλο τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και γνωρίζουν που βρίσκεται η αδρεναλίνη και τις ενδείξεις για τη χορήγησή της.

newmoney.gr