Μνημόνιο Συνεργασίας για την θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή Δέλτα Αξιού

Περιβάλλον

Στην  υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν 14 φορείς με στόχο την προστασία της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής (ΘΠΠ) του Δέλτα του Αξιού, η οποία είναι υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας της Σύμβασης Ramsar, Natura 2000 και περιλαμβάνει σημαντική βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας.

Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί το επισφράγισμα των διεργασιών και συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των φορέων της περιοχής τον τελευταίο χρόνο, στο πλαίσιο του έργου “TUNEUP”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Med 2014-2020 με επικεφαλής την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και εταίρο το Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου.

 Οι φορείς που υπογράφουν το μνημόνιο δραστηριοποιούνται στην περιοχή, είτε ως εποπτεύοντες, είτε ασκώντας παραγωγικές δραστηριότητες ή ερευνητικό έργο. Το μνημόνιο χαράσσει το δρόμο για την υλοποίηση ενός Τοπικού Συμβολαίου για τη ΘΠΠ Δέλτα Αξιού, δηλαδή ενός κοινού σχεδίου δράσης με έργα μελέτες και δράσεις με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και της αρμονικής συνύπαρξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

 «Η μη ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η μακροχρόνια ρύπανση, η δυσκολία στην άσκηση εποπτείας και ελέγχου και η αναμενόμενη επιδείνωση της κλιματικής κρίσης θέτουν το μέλλον της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Αξιού σε κίνδυνο», τόνισε κατά την παρουσίαση του μνημονίου σε διαδικτυακή εκδήλωση, στις 22 Απριλίου, ο υπεύθυνος του έργου TUNE UP από πλευράς της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, Κώστας Κωνσταντίνου.

«Δεδομένου ότι στην περιοχή εντοπίζονται προβλήματα σε επίπεδο διακυβέρνησης λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου, πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων μεταξύ αρμόδιων υπηρεσιών και συνεχούς μεταβολής της ισχύουσας νομοθεσίας, το Τοπικό Συμβόλαιο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο διαχειριστικό εργαλείο για την προστασία και διαχείριση της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής», σύμφωνα με την Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, Αθηνά Παναγιώτου.

Υπογραφή από 14 φορείς

Οι 14 φορείς που συνυπογράφουν το Μνημόνιο Συνεργασίας, είναι ο Δήμος Δέλτα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλάστρας-Καλοχωρίου και Κυμίνων-Μαλγάρων, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων/Υροτόπων (ΜΦΓΙ-ΕΚΒΥ), ο Μυδοκαλλιεργητικός Σύλλογος «Ο ΑΞΙΟΣ», το Σωματείο Κτηνοτρόφων Αξιού, οι δύο Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Ορυζοπαραγωγών Χαλάστρας, το Δίκτυο Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), η περιβαλλοντική οργάνωση ΑΜΚΕ iSea και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κατά το διάστημα που προηγήθηκε οι συμμετέχοντες φορείς επεξεργάστηκαν σενάρια για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιοχή και κατέληξαν στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ενώ στο εξής ο ΦΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου θα κληθεί να συντονίσει την εφαρμογή του Τοπικού Συμβολαίου.