Κίνημα Αλλαγής Πιερίας -Τομέας Αυτοδιοίκησης : ” Όχι στην μεθοδευμένη εκποίηση , ναι στην αξιοποίηση με διαφάνεια και διαβούλευση “

Κοινωνία Πολιτική

Στο Κίνημα Αλλαγής Πιερίας παρακολουθούμε με προσοχή το ζήτημα της εκποίησης παραλιακής έκτασης στην Καλλιθέα που πρόκειται να γίνει εντός του Μαΐου από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

Όπως είναι γνωστό, είναι η δεύτερη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο, αφού η πρώτη ναυάγησε μέσα σε ένα κλίμα αδιαφάνειας, καταγγελιών και αντιπαραθέσεων μεταξύ τοπικών παραγόντων.

Προφανώς η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας ως εργαλείο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος είναι κάτι που πρέπει να επιδιώκεται. Αυτό όμως πρέπει να  γίνεται με σχέδιο και πάντα προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Θεωρούμε αυτονόητο, ότι σε τέτοιου είδους ευαίσθητες περιπτώσεις, θα πρέπει απαραίτητα να διασφαλίζονται:

  • Πλήρης διαφάνεια στις διαδικασίες, δίκαιοι όροι και δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούνται.
  • Βιωσιμότητα και αειφορεία, τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο οικονομικό πλαίσιο.
  • Ανταποδοτικότητα και αναπτυξιακή προοπτική για την τοπική κοινωνία.
  • Η  ελεύθερη  πρόσβασης των δημοτών και των επισκεπτών στις ακτές.

Η παραλιακή ζώνη του Δήμου Κατερίνης και του Νομού μας συνολικά αποτελεί για τις τοπικές μας κοινωνίες πόρο πλουτοπαραγωγικό. Και είναι πάγια θέση μας ότι η αξιοποίηση του κάθε πόρου πρέπει να γίνεται με την συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Εκεί άλλωστε συντείνουν και οι προσπάθειες που έχουμε κάνει διαχρονικά ως παράταξη για την μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων στα επίπεδα εκείνα της διοίκησης που βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα τέτοιο σχέδιο, δεν μπορεί παρά να είναι η διαφάνεια και η επαρκής παρουσίασή του, ώστε η κοινωνία να γνωρίζει και να κρίνει.

Η επιβολή “Άνωθεν”, τα τετελεσμένα και οι μεθοδεύσεις με στόχο να αγνοηθεί, ή να παρακαμφθεί η τοπική κοινωνία, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

Κίνημα Αλλαγής Πιερίας -Τομέας Αυτοδιοίκησης