Ελληνική Λύση: Ερώτηση στη Βουλή για την ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης και προσλήψεις ιατρών – Τι απαντά το υπουργείο

Πολιτική Υγεία

Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης με θέμα «΄Ιδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης- Τοποθετήσεις ιατρών ειδικότητας Γαστρεντερολογίας – Ενδοκρινολογίας».

Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης με τοποθετήσεις
ιατρών ειδικότητας Γαστρεντερολογίας – Ενδοκρινολογίας»


Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με ενημέρωση, που είχαμε από μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Πιερίας, καθώς και από ευαισθητοποιημένους κατοίκους της περιοχής για θέματα παροχής υγειονομικών υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας σε επίπεδο Πιερίας, ενημερωθήκαμε για την αναγκαιότητα ίδρυσης αναγκαίων Υγειονομικών Υπηρεσιών στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Αυτές επικεντρώνονται στην ίδρυση
Ογκολογικής Κλινικής, εντός του Νοσοκομείου, με το κατάλληλο εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και την τοποθέτηση Γαστρεντερολόγου και Ενδοκρινολόγου, τουλάχιστον, για τα πρωινά ιατρεία. Η ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη και την έγκυρη διάγνωση του καρκίνου, η ψυχολογική υποστήριξη αλλά και οι
θεραπευτικές αγωγές θα πρέπει να εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο για να μην εξαναγκάζονται, είτε οι ενδιαφερόμενοι, είτε οι ασθενείς, να διανύουν αποστάσεις εκτός Π.Ε. Πιερίας με κατεύθυνση, είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε προς Λάρισα. Επιπλέον, η έλλειψη Ιατρού Γαστρεντερολογικής Ειδίκευσης στο Γ.Ν. Κατερίνης εξαναγκάζει πάσχοντες, είτε να προσφεύγουν σε ιδιώτες γαστρεντερολόγους με υπέρογκα χρηματικά αντίτιμα για πρωτοβάθμιες ιατρικές πράξεις (γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, σιγμοειδοσκοπήσεις), είτε να μετακινούνται σε μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Λάρισα) για να υποβληθούν σε δευτεροβάθμιες κοστοβόρες ιατρικές
πράξεις (πολυπεκτομές). Επιπρόσθετα, η παρουσία ενός ενδοκρινολόγου στο Γ. Ν. Κατερίνης θα ήταν απαραίτητη για να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες διάγνωσης και εργαστηριακών εξετάσεων και με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς, να εφαρμόζει την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη αγωγή επιτόπου.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεσθε να ικανοποιήσετε τα άνω αιτήματα της κοινωνίας της Πιερίας, που κάνει
έκκληση για δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης, καθώς και για την
τοποθέτηση Γαστρεντερολόγου και Ενδοκρινολόγου στο εν λόγω νοσοκομειακό ίδρυμα;
Ο ερωτών Βουλευτής
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας

Απαντώντας στην με αρ. 1447/4-11-2020 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων
από το Βουλευτή κ. Α. Μυλωνάκη, σχετικά με την ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Κατερίνης, με
τοποθετήσεις ιατρών ειδικότητας Γαστρεντερολογίας – Ενδοκρινολογίας, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
Στον ισχύοντα Οργανισμό του Γ.Ν. Κατερίνης, με το αρ. Υ4α/89645/05/27.09.2006 (Φ.Ε.Κ.
1519/Β’), προβλέπεται Μονάδα Χημειοθεραπείας στη διάρθρωση του Παθολογικού Τομέα, καθώς και
μία θέση ιατρού ειδικότητας Παθολογικής – Ογκολογίας.
Το Γ.Ν. Κατερίνης έχει ξεκινήσει διαδικασία για τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας Μονάδας
Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων (Μ.Δ.Κ.Φ.), προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ασθενείς της
περιοχής του.
Επίσης, στον Οργανισμό του Γ.Ν. Κατερίνης προβλέπονται οι εξής οργανικές θέσεις για τις ως
άνω αναφερόμενες ειδικότητες:

 • Γαστρεντερολογίας: προβλέπεται μία οργανική θέση, η οποία είναι καλυμμένη από ιατρό
  κλάδου ΕΣΥ, Επιμελητή Β’, ο οποίος διορίστηκε στις 05.10.20.
 • Ενδοκρινολογίας: προβλέπεται στον οργανισμό μία θέση, η οποία είναι κενή και δεν έχει
  υποβληθεί αίτημα από το Νοσοκομείο για προκήρυξή της.
 • Παθολογικής Ογκολογίας: υπάρχει μία κενή θέση στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, δεν
  υπάρχει αντίστοιχο τμήμα και δεν έχει ζητηθεί για προκήρυξη από τον φορέα.
  Να σημειωθεί ότι, στο Γ.Ν. Κατερίνης υπηρετούν συνολικά δεκαεννέα (19) Επικουρικοί Ιατροί,
  διαφόρων ειδικοτήτων, εκτός των προαναφερθέντων και ενώ έχουν εγκριθεί έντεκα (11) επιπλέον
  θέσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αυτές δεν έχουν καλυφθεί, γιατί δεν εκδηλώθηκε
  αντίστοιχο ενδιαφέρον από υποψήφιους ιατρούς και επειδή το Νοσοκομείο δεν έχει αιτηθεί τις ως
  άνω αναφερόμενες ειδικότητες.
  Επίσης, κατά το διάστημα της πανδημίας εκδόθηκαν πολλές αποφάσεις μετακινήσεων
  ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.
  Πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι η δημιουργία δομών σε επίπεδο νομού που καλύπτουν
  τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών βάσει σχεδίου το οποίο ολοκληρώνεται.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ