Απολογισμός της Αντιδημαρχίας Δόμησης – Με σχέδια & μελέτες τέθηκαν οι βάσεις ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης

Κοινωνία

Σημαντικό και αποτελεσματικό το έργο που υλοποιήθηκε από την Αντιδημαρχία Δόμησης με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο, Γιώργο Νταντάμη, το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/3/2021.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, η Αντιδημαρχία Δόμησης, έχει την ευθύνη, εποπτεία, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που αποτελείται από το Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ), καθώς επίσης και από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (ΤΠΕ).

Κατά το διάστημα αυτό, το Τμήμα Δόμησης και Ελέγχου Κατασκευών (ΤΔΕΚ) της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης παρέλαβε 272 καταγγελίες αυθαιρέτων κατασκευών, πραγματοποίησε περίπου 100 αυτοψίες και συνέταξε 44 εκθέσεις, διεκπεραίωσε 8 φακέλους Πιστοποίησης Νομίμου Περιγράμματος που είχαν κατατεθεί, όπως επίσης διεκπεραίωσε περίπου 6.000 αιτήσεις για αντίγραφα οικοδομικών αδειών και 156 αιτήσεις για ρευματοδότηση. Ακόμη, εξέδωσε 706 άδειες μικρής κλίμακας, 616 οικοδομικές άδειες και 436 αναθεωρήσεις-ενημερώσεις.

Επιπλέον, το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης χορήγησε 580 βεβαιώσεις μη οφειλής, 410 βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, 520 αντίγραφα πινάκων και πραγματοποίησε 50 διεκπεραιώσεις νομικών υποθέσεων. Επίσης, διεκπεραίωσε 50 φακέλους διορθωτικών πράξεων, 800 αιτήσεις χρήσεων γης και χορήγησε 35 βεβαιώσεις αρτιότητας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παράλληλα, στο πλαίσιο προώθησης συγκεκριμένων προτάσεων που, με σκοπό την αξιοποίηση χώρων, την υλοποίηση προγραμμάτων και την προώθηση πολυποίκιλης ανάπτυξης, η Αντιδημαρχία Δόμησης, προχώρησε στις ακόλουθες δράσεις:

  • Εκπόνησε Μελέτη σχετικά με την αναθεώρηση χρήσεων γης και εναρμόνιση εγκεκριμένου σχεδίου με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Κατερίνης.
  • Προχώρησε στην εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Μεσαίας Μηλιάς καθώς και στον καθορισμό ρυμοτομίας του Ελατοχωρίου.
  • Κατέθεσε στη ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. μια πρόταση συνεργασίας-παραχώρησης έκτασης, στο πλαίσιο σχεδίων ανάπτυξης και αξιοποίησης εγκαταστάσεων του παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού (στο παλιό εργοστάσιο εμποτισμού και στους γύρω χώρους).
  • Πραγματοποίησε διερεύνηση για δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης ΑΜΕΑ σε δημοτική έκταση του Δήμου Κατερίνης.
  • Ενέκρινε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρομίων και πλατειών Ελευθερίας και Δημαρχείου του κέντρου πόλης Κατερίνης» και έλαβε σχετική απόφαση χρηματοδότησης ύψους 107.047,053 €.
  • Εκπόνησε κυκλοφοριακή μελέτη για χωροθέτηση ποδηλατοδρόμου.
  • Εκπόνησε σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται α) η μελέτη σύνταξης διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού για την διάνοιξη μεταξύ των ΟΤ 19A & 19 Β, β) Πράξεις Τακτοποίησης, γ) μελέτη ορίου απαλλοτρίωσης ΠΑΘΕ.

Γ.ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ: ΘΕΣΑΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Σε δηλώσεις του, ο Αντιδήμαρχος, Γιώργος Νταντάμης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το έργο που έχουμε επιτελέσει. Είναι ένα έργο εξόχως σημαντικό, καθώς πέρα από τις τρέχουσες δράσεις καθημερινότητας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, θέσαμε τις βάσεις ώστε να προωθήσουμε μια πολυποίκιλη, δημιουργική και στοχευμένη ανάπτυξη.

Παρά την υγειονομική κρίση και τις συνέπειές της, έχουμε ήδη επιτύχει πολλά. Με τον Δήμαρχο, Κώστα Κουκοδήμο, συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα εποικοδομητικά με σκοπό να αλλάξουμε σημαντικές πτυχές του Δήμου μας. Θέλουμε να δώσουμε όραμα και προοπτική στον τόπο μας, να διευκολύνουμε τις ζωές των δημοτών μας, να γίνει η Κατερίνη μας ένας τόπος ξεχωριστός. Είμαι βέβαιος ότι έγιναν καθοριστικά βήματα και θα τα καταφέρουμε».