Ο Ν. Τσιαμπέρας για τον ποδηλατόδρομο – πεζόδρομο στον Κορινό: “Τι ψήφισε το δημοτικό συμβούλιο; γιατί; και ποια είναι η πραγματική αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα”

Κοινωνία

Η κατασκευή του έργου «πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος παραλίας Κορινού», αποτελεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων του Κορινού.

Ύστερα λοιπόν από πολλά χρόνια αναμονής και συγκεκριμένα λίγο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αποφάσισε την κατασκευή του έργου αυτού με αυτεπιστασία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε προεκλογικά τις εργασίες κατασκευής του έργου, χωρίς να  χρησιμοποιήσει την προμελέτη του 2009, η οποία προϋπήρχε από τον Καποδιστριακό δήμο Κορινού. Με λίγα λόγια οι εκλογές παρήλθαν και αφού η απερχόμενη διοίκηση ηττήθηκε, εγκατέλειψε ημιτελές το έργο, με την πλειοψηφία των κατοίκων να το θεωρεί παρέμβαση έκτρωμα και ένα επικίνδυνο έργο.

Την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα της, η νέα Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον, κ. Κουκοδήμο.

Την 31η Ιανουαρίου 2020, δηλαδή μετά από πέντε μήνες, το Τοπικό Συμβούλιο Κορινού λαμβάνει την υπ. Αριθ. 1/2020 γνωμοδοτική απόφαση , με την οποία ο Πρόεδρος, κ. Μορθανάσης ζητάει από το δήμο Κατερίνη τα εξής: «…..Επειδή το έργο παραμένει ημιτελές και άκρως επικίνδυνο για οδηγούς και πεζούς προτείνω όσες εργασίες έγιναν έως τώρα να ισοπεδωθούν και ο παραλιακός δρόμος να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση».

Την 10η Μαρτίου 2021,
 δηλαδή αφού παρήλθαν δεκατέσσερις μήνες από την απόφαση του τοπικού συμβουλίου το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, όπου κατά τη συνεδρίαση αυτή ο Πρόεδρος της κοινότητας Κορινού, αφού διάβασε την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, περί «ξηλώματος» του υφιστάμενου έργου, ζήτησε την κατασκευή από την αρχή νέου «πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου», κάνοντας επίκληση στην προμελέτη του 2009.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου Κορινού, έλαβε το λόγο ο αρμόδιος Αντιδήμαρχός, κ. Συμεωνίδης και προχώρησε στην εισήγηση του θέματος, όπως αυτή προκύπτει και από το υπ. Αριθ. Πρωτ. 4670/22-2-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα ο κ. Συμεωνίδης ισχυρίστηκε τα ακόλουθα  «θα κινηθώ στο δρόμο που χάραξε ο Δήμαρχός μας και ο Αντιδήμαρχός μας, κ. Νταντάμης, είναι ένα έργο ημιτελές και δεν έχει μελέτη. Με αυτό το δεδομένο σήμερα έχουμε την πρόταση της κοινότητας Κορινού, που ζητάει αποκατάσταση του δρόμου και υλοποίηση μιας μελέτης του 2009. Αυτή η μελέτη όπως ξέρετε όλοι είναι από το 2009, οπότε ανήκει σε προηγούμενη εποχή. Προβλέπει εγκιβωτισμό του ρέματος, όπως ξέρετε πρακτική που πλέον θεωρείται λάθος μετά τις πλημύρες στην Μάνδρα Αττικής. Από την άλλη για να μεγαλώσουμε το δρόμο δεν έχουν γίνει απαλλοτριώσεις και από τη στιγμή που αρνήθηκαν στο παρελθόν οι ιδιοκτήτες δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί το εύρος του δρόμου, ‘που κρίνεται απαραίτητο. Με απλά λόγια υιοθετούμε την πρόταση της κοινότητας Κορινού».

Από την παραπάνω εισήγηση του κ. Συμεωνίδη προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις:

1η Διαπίστωση

Ο Αντιδήμαρχος παραδέχεται ότι μετά από δεκαοκτώ μήνες στην Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων  δεν εκπόνησε μελέτη για το συγκεκριμένο έργο.

2η Διαπίστωση

Η προμελέτη του 2009 (την οποία επικαλέστηκε ο κ. Μορθανάσης), σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο δεν μπορεί να επικαιροποιηθεί , διότι προβλέπει διαδικασία εγκιβωτισμού του ρέματος και άρα  καθίσταται άχρηστη, αφού πλέον δεν το επιτρέπει ο νόμος.

3η Διαπίστωση

Δεν μπορεί να μεγαλώσει ο δρόμος, διότι δεν έχουν γίνει απαλλοτριώσεις, καθώς δεν συναινούσαν κατά το παρελθόν οι ιδιοκτήτες.

4η Διαπίστωση

Τελικά ο Αντιδήμαρχος υιοθέτησε την πρόταση της κοινότητας Κορινού και πρότεινε την ισοπέδωση του υφιστάμενου έργου.

Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις το «επίδικο» για το δημοτικό συμβούλιο ήτανε ή η συνέχιση του υφιστάμενου έργου με τις όποιες παρεμβάσεις (υπέρ της άποψης αυτής τάχθηκα) ή ισοπέδωση του υφιστάμενου έργου και επιστροφή στην πρωθύστερη κατάσταση, χωρίς την δυνατότητα εκτέλεσης νέου έργου τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια (άποψη που εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος ύστερα από συνεννόηση με τους κκ Κουκοδήμο – Νταντάμη).

Τα ερωτήματα όμως που προκύπτουν είναι αρκετά, συγκεκριμένα:

1)      Ο Πρόεδρος του Κορινού, που εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο το ξήλωμα του υφιστάμενου έργου και ζήτησε την εκ΄ νέου κατασκευή του, δε ρώτησε τον κ. Συμεωνίδη εάν υπάρχει μελέτη και άρα δυνατότητα για άμεση κατασκευή του έργου, πριν εισηγηθεί κάτι τέτοιο;

2) Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου,  όπου ο κ. Μορθανάσης επικαλούνταν την προμελέτη του 2009 για την επανακατασκευή του έργου, ο κ. Συμεωνίδης την χαρακτήριζε άχρηστη και μη εφαρμόσιμη. Δηλαδή δεν είχαν συνεννοηθεί νωρίτερά μεταξύ τους;

3)      Εφόσον δεν είχε ενημερωθεί  ο κ. Μορθανάσης  από τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για την μη εγκυρότητα και την δυνατότητα εφαρμογής  της μελέτης του 2009, τότε πρόκειται για παγίδευση του προέδρου του Κορινού; Ας απαντήσει ο ίδιος.

4)      Οι κκ Κουκοδήμος και Νταντάμης που ουσιαστικά τάχθηκαν με την εισήγηση για “ξήλωμα” του υφιστάμενου έργου δεν γνωρίζουν ότι αυτό οδηγεί ουσιαστικά στην παγιοποίηση μιας κατάστασης, περί μη κατασκευής του έργου αυτού; Γιατί δε λένε την αλήθεια επιτέλους στους κατοίκους του Κορινού; Εφόσον δεν ισχύει αυτή η παραδοχή τους καλώ να με διαψεύσουν.

Με απλά και ειλικρινή λόγια η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου αντιτάχθηκε στην πρόταση της κοινότητας Κορινού, διότι από την συζήτηση στη συνεδρίαση προέκυψε το συμπέρασμα, πως η μόνη πραγματική δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης του έργου είναι η συνέχιση και βελτίωση του υφιστάμενου. Ειδάλλως στην αντίθετη περίπτωση θα συνέβαινε μόνο το ξήλωμα του υφιστάμενου έργου και τίποτα άλλο (ουσιαστικά η θέση όσων υπερψήφισαν την εισήγηση Συμεωνίδη).

Ύστερα από όλα αυτά ο πρόεδρος του Κορινού οφείλει να πει την αλήθεια στους κατοίκους του Κορινού, δηλαδή πως με τα υφιστάμενα δεδομένα (την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου) δεν πρόκειται να κατασκευαστεί νέο έργο. Θέλω να πιστεύω πως δεν γνώριζε όλες τις παραμέτρους, με ευθύνη προφανώς της δημοτικής αρχής και παρασύρθηκε σε μία λάθος εισήγηση. Περιμένω από τον πρόεδρο να διασαφηνίσει τι ακριβώς συνέβη.

Τέλος επειδή διάβασα την ανακοίνωση του κ. Μορθανάση, μετά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου επιμένει στο ξήλωμα του υφιστάμενου έργου και στην κατασκευή νέου πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου, εγώ δηλώνω πως με τις όποιες δυνάμεις μου θα βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Προϋπόθεση όμως για αυτό αγαπητέ μου Πρόεδρε είναι να σταματήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Συμεωνίδης να εμπαίζει την κοινότητα Κορινού, όπου εδώ και 18 μήνες δεν φρόντισε να εκπονήσει σχετική μελέτη για την κατασκευή του έργου αυτού, δεν φρόντισε να διερευνήσει την δυνατότητα απαλλοτριώσεων για το φάρδεμα του δρόμου και δεν πρότεινε καμία λύση για ανακατασκευή του έργου. Απλά μετά από σχεδόν δύο χρόνια πλήρους απραξίας και  ελαφρά την καρδία υιοθέτησε την πρόταση της κοινότητας Κορινού για το γκρέμισμα, κάτι που μάλλον ξέρει να κάνει καλά. Επίσης προϋπόθεση αγαπητέ μου Πρόεδρε  είναι να αναλάβει ο ίδιος ο Δήμαρχός την ευθύνη και επιτέλους να πει την αλήθεια στους κάτοικούς του Κορινού, δηλαδή ότι είναι σε θέση να γκρεμίσει το υφιστάμενο έργο και  άμεσα να κατασκευάσει νέο, όπως είναι το αίτημα των κατοίκων, τότε θα το ψηφίσω και εγώ με τα δύο χέρια. Όλα τα υπόλοιπα αγαπητέ Πρόεδρε είναι μικροπολιτικές και τακτικισμοί χαμηλής ποιότητας, που προσβάλουν βάναυσα τη νοημοσύνη των κατοίκων του Κορινού, όπως αυτά που ο Δήμαρχος έκανε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, κρύβοντας την ένδεια ουσιαστικής πρότασης πίσω από κατ΄ επίφαση δημοκρατικές επιλογές.

Υ/Γ 1 Αισθάνθηκα την ανάγκη να προβώ σε αυτή την δημόσια τοποθέτηση για ένα μείζον θέμα, που αφορά την κοινότητα Κορινού, προκειμένου να αποσαφηνιστούν με κάθε λεπτομέρεια οι πραγματικές διαστάσεις του θέματος και να γνωρίζουν οι κάτοικοι τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως επίσης να αιτιολογήσω και την έννοια της ψήφου μου. Άλλωστε οι ενημερωμένοι πολίτες δεν μπορεί να είναι ευάλωτοι σε οποιεσδήποτε σκοπιμότητες για την παραπλάνησή τους.

Υ/Γ 2 Αγαπητέ πρόεδρε ο μόνος δρόμος για να βρεθεί λύση είναι η ανάδειξη της αλήθειας και η αξιοπρεπής διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του Κορινού, ακόμα και εάν χρειάζεται καμιά φορά να συγκρουστούμε, είμαι βέβαιος πως αυτό το δρόμο θα ακολουθήσεις. Είμαι στη διάθεση του τοπικού συμβουλίου.

Υ/Γ 3 Σίγουρα το θέμα του πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου δεν είναι το μόνο που αφορά τον πολύπαθο Κορινό και σίγουρα δεν είναι το μόνο που δεν ασχολήθηκε επί της ουσίας και η σημερινή δημοτική Αρχή, όπως το θέμα της Ολυμπιάδας, των ΖΟΕ, του νερού ύδρευσης, του δικτύου ύδρευσης από αμίαντο, του κόμβου κ.α.. Γι΄ αυτό απαιτείται ομόθυμα όλοι οι κάτοικοι να έχετε διεκδικητικό φρόνημα”.

                                                                                       Με τιμή

                                                                             Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                 Νίκος Τσιαμπέρας