ΑΣΕΠ: 2.909 προσλήψεις σε δήμους – Οι θέσεις στους τρεις δήμους της Πιερίας – Δείτε το ΦΕΚ

Κοινωνία

Πρόκειται για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού της χώρας (υπουργείο Εσωτερικών) μέσω ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) θέσεις.

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις.

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες τριάντα τέσσερις (634) θέσεις.

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «αίτηση – υπεύθυνη δήλωση» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ    1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ    1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  2 ΘΕΣΕΙΣ

566 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΘΕΣΗ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ    2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ    2 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ   1 ΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  2 ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΘΕΣΗ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  6 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  1 ΘΕΣΗ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  8 ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  2 ΘΕΣΕΙΣ