Δήμος Κατερίνης: Νέες παιδικές χαρές με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Κοινωνία

Κώστας Κουκοδήμος: Διαμορφώνουμε σταδιακά λειτουργικούς & ασφαλείς χώρους παιχνιδιού

Με στόχο την υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών και την προσβασιμότητα  Α.με.Α τη δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών εξασφάλισε ο Δήμος Κατερίνης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση».

Παράλληλα, με έμφαση στην εξασφάλιση λειτουργικού περιβάλλοντος με φιλικές συνθήκες για την ψυχαγωγία των παιδιών και διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών παραμονής για τους συνοδούς τους, θα χρηματοδοτηθεί μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος και η αναβάθμιση δύο υφιστάμενων παιδικών χαρών στην Κατερίνη.

Ειδικότερα, οι  χώροι του Δήμου Κατερίνης για τους οποίους εξασφαλίστηκε συνολική χρηματοδότηση ύψους 227.000,00, είναι:

1.Νέα παιδική χαρά στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης

2.Νέα παιδική χαρά στο χώρο της Πλατείας Μακεδονίας (ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ)

3.Αναβάθμιση υφιστάμενης παιδική χαράς  στον χώρο της Πλατείας Μακεδονίας (ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ)

4.Αναβάθμιση υφιστάμενης παιδική χαράς στον χώρο του ΟΤ325β (Πάρκο-ΚΧ Πεζόδρομος Καταφυγιωτών).

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος: «Εργαζόμαστε μεθοδικά προκειμένου σταδιακά σε όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου, να υλοποιηθούν παρεμβάσεις, ώστε αφενός να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία τους και αφετέρου να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών». Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Δήμαρχος: «Με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες και στις παιδικές χαρές, δώσαμε έμφαση και πετύχαμε σε απόλυτη προτεραιότητα τη διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για πρώτη φορά στην πόλη μας, όπου τα παιδιά με αναπηρία μπορούν να παίξουν με ασφάλεια, να αθληθούν και να απασχοληθούν δημιουργικά».

Παιδικές χαρές – πρότυπα ασφαλείας

Σύμφωνα με τη μελέτη για την αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση των εν λόγω παιδικών χαρών μεταξύ άλλων: Οι εξοπλισμοί θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι και η τοποθέτηση τους θα εξυπηρετεί τον διαχωρισμό των ηλικιακών ομάδων, τα υλικά των εξοπλισμών θα είναι ελεγμένα και ασφαλή για τους χρήστες, ο εξοπλισμός αναμένεται να πληροί τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων European Standard ΕΝ 1176:2008. Επιπλέον, οι εξοπλισμοί και η πρόσβαση σχεδιάστηκαν να εξυπηρετούν και παιδιά AΜΕΑ.

Γενικότερα η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα όργανα παιχνιδιού (με τα σχετικά υλικά που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας), που θεωρούνται απαραίτητα για την ορθή λειτουργία και την ασφάλεια των παιδικών χαρών.