Συνάντηση Κ. Κουκοδήμου με Πρόεδρο Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Πολιτική

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δημήτρη Σταμάτη είχε ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος.

Στη συζήτηση τέθηκε το θέμα που αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου της αντικατάστασης των υφιστάμενων λαμπτήρων με φωτισμό τεχνολογίας LED, όπου προβλέπεται να γίνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες και οδούς.