Παρουσίαση καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής: 2η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “SinCE-AFC”

Οικονομία Πολιτική

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου για την Κυκλική Οικονομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της αγροδιατροφής “SinCE-AFC” (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Η συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά την έναρξη της συνάντησης παρουσιάστηκε το έργο SinCE-AFC και οι δράσεις που έλαβαν χώρα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα υλοποίησης από τον εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Χρήστο Καρκανιά,. Έγινε επίσης αναφορά σε επιλεγμένες καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στις χώρες των εταίρων από τις 15 συνολικά που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας συνάντησης των εταίρων του έργου στην Ιταλία. Η επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο της αγροδιατροφής τέθηκε ως θέμα συζήτησης στους συμμετέχοντες.

Η 3η καλή πρακτική που αναδείχθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά το έργο “Social Plate” και το “One Stop Liaison Office”, η «Οικοτεχνία Γρόπαλης» παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο της επιχείρησης Αικατερίνη Γρόπαλη. Οι δράσεις κυκλικής οικονομίας που υλοποιεί η οικοτεχνία περιλαμβάνουν τη χρήση των κλαδεμάτων και των κουκουτσιών από τα ροδάκινα ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ενέργειας, τη χρήση γυάλινων έναντι των πλαστικών συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίησή τους μέσω της δυνατότητας επιστροφής στους καταναλωτές και τη χρήση των υπολειμμάτων των προϊόντων (φλούδες φρούτων) για την παραγωγή κομπόστ ή ως ζωοτροφές.

Η 4η καλή πρακτική “BiosCoop” παρουσιάστηκε από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης Άρη Χατζηνικολάου. Οι δράσεις κυκλικής οικονομίας που λαμβάνουν χώρα στον κοινωνικό καταναλωτικό συνεταιρισμό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού, τη δωρεά κοντολήξιμων τροφίμων σε φορείς, τη δωρεά παλετών για επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση των συσκευασιών τροφίμων.

Στο δεύτερο σκέλος της συνάντησης η εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Χρυσάνθη Κισκίνη παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις για την κυκλική οικονομία που απαρτίζουν το ολοκληρωμένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε επίσης το νέο Σχέδιο Δράσης Κυκλικής οικονομίας που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον εκπρόσωπο του Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Απόστολο Μαλαμάκη. Τέλος, παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Βασιλική Παπαδοπούλου το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο του έργου SinCE-AFC, για τη διερεύνηση των αναγκών και των απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του έργου για την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, εκτός των προαναφερθέντων, εκπρόσωποι από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Πυλαίας-Χορτιάτη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελλάδος, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Συνεταιρισμό Γιαννιτσών και την Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα σε σχέση με την κυκλική οικονομία και γύρω από άλλες καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να αναδειχθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης θα συνέρχεται κάθε έξι μήνες, κατά τη διάρκεια της Α΄ φάσης του έργου SinCE-AFC (τρία έτη).