Και διαβητικοί, μεγάλοι και μικροί, έτρεξαν στον 10ο ημιμαραθώνιο Κατερίνης.

Κοινωνία Πολιτισμός

Παρουσία στον 10ο ημιμαραθώνιο που έγινε στην Κατερίνη, είχαν και πολίτες, όχι μόνο μεγάλοι αλλά και μικροί, που είναι διαβητικοί. Δεν έτρεξαν ως μια ξεχωριστή ομάδα αλλά ήταν παντού ανάμεσα στο πλήθος των πολιτών που πήραν μέρος στην εκκίνηση αλλά και τερμάτισαν.

Η ενεργός συμμετοχή των διαβητικών σε τέτοιου είδους αθλητικές εκδηλώσεις είναι έντονη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, ύστερα από σημαντικές και συνεχείς προσπάθειες που πραγματοποιεί η Διοίκηση του Συλλόγου Διαβητικών Πιερίας, Πρόεδρος της οποίας είναι η Σωτηρία Ουσταμπασίδου.

Στόχος αυτών των συμμετοχών είναι η ευεξία των διαβητικών ατόμων και η κατάρριψη, στην πράξη, εκείνου του μύθου σύμφωνα με τον οποίο οι διαβητικοί θα έπρεπε δήθεν να απέχουν από αθλητικές δραστηριότητες. Ωστόσο, με τη συμμετοχή τους σε αγώνες βαδίσματος ή τρεξίματος οι διαβητικοί βοηθούν την υγεία τους, όχι μόνο τη σωματική αλλά και την ψυχική.

Επίσης, η επιλογή τους να μην τρέχουν ξεχωριστά από τους άλλους πολίτες, αλλά μαζί τους, έχει την έννοια της συμμετοχής στο κοινωνικό σύνολο και μακριά από οποιουσδήποτε ρατσισμούς και φοβικά σύνδρομα.

Με αυτόν τον τρόπο οι διαβητικοί βοηθούν τους εαυτούς τους να νιώθουν πάντοτε ως ένα αδιάσπαστο κομμάτι τής κοινωνίας, βοηθιούνται όμως και οι υπόλοιποι πολίτες να κατανοήσουν την παρουσία των διαβητικών στο κοινωνικό σύνολο με έναν ισότιμο τρόπο.