Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: «Για την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, διενεργήθηκαν έλεγχοι, ενώ θα πραγματοποιηθούν και επανέλεγχοι, για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19»

Πολιτική

Η  Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, προέβη σε σειρά ενεργειών, με βάση σχετική εγκύκλιο και σε εφαρμογή οδηγιών του ΕΟΔΥ, που αφορούν στη λήψη μέτρων για την εφαρμογή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των κατεπειγόντων μέτρων, για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19.

Κλιμάκια αρμοδίων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, προχώρησαν σε έγγραφη ενημέρωση όλων των φορέων και δομών του νομού αρμοδιότητάς της, αναφορικά με τη δημοσίευση σχετικών οδηγιών, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα σε αυτές μέτρα και στη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων για τη διαπίστωση εφαρμογής αυτών και ειδικότερα:

*Σε τέσσερις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων,

* Σε δύο Ιδιωτικές Κλινικές

* Σε δύο Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

*Στις εγκαταστάσεις των τερματικών σταθμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Υπεραστικό ΚΤΕΛ, Αστικό ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, πιάτσες ΤΑΞΙ) και δειγματοληπτικός σε ικανοποιητικό αριθμό οχημάτων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία αστικού και υπεραστικού ΚΤΕΛ, ταξί κλπ), καθώς και επανέλεγχος αυτών

*Σε γραφεία ταξιδίων, με σκοπό την ενημέρωση υπευθύνων και εργαζομένων για την τήρηση των επιβαλλόμενων μέτρων και κανόνων υγιεινής και *Σε δεκαέξι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Παράλληλα, σε όλες τις κατηγορίες επαγγελματιών, κοινοποιήθηκαν οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Υγείας, με οδηγίες ανά κατηγορία δραστηριότητας και διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Όπως προκύπτει από τις συνταχθείσες εκθέσεις υγειονομικού ελέγχου, υπήρξε πλήρης συμμόρφωση των υπευθύνων- αρμοδίων αναφορικά με την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού Covid 19 και επισημαίνεται ότι μέχρι και σήμερα δεν υπήρξαν αναφορές περί εκδήλωσης κρουσμάτων του ιού σε δομές της περιοχής ευθύνης μας, ούτε υποβλήθηκε καταγγελία περί μη τήρησης των κανόνων υγιεινής σε κάποια από αυτές.

Η διενέργεια ελέγχων συνεχίζεται από αρμόδιους υπαλλήλους, τόσο στο πλαίσιο επανελέγχων, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμμόρφωση των υπευθύνων, όσο και σε νέες κατηγορίες επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα των οποίων θα σας κοινοποιηθούν αρμοδίως.