ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης: Δημοσκόπηση στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης – Ανάπτυξη στρατηγικής για την κινητικότητα

Να συνδιαμορφώσουν τη στρατηγική για την κινητικότητα στην Κατερίνη καλούνται πολίτες και φορείς, στο πλαίσιο της 2ης διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Δήμου Κατερίνης. Η ανοικτή σε όλους διαδικασία γίνεται μέσω ειδικού ερωτηματολόγιου που λειτουργεί ως φόρμα ενημέρωσης και τοποθέτησης, γρήγορα και εύκολα. Πιο συγκεκριμένα, επιλέγετε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIi9Kr6pgjxPk4FXz5VGAbIsk7phDmv_j8LKKtkd-b7RzP6A/viewform, ο οποίος περιλαμβάνει: 1)Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων […]

Όλο το άρθρο