Κατάθεση αναφοράς και ερώτηση για την έκπτωση 40% στα ενοίκια των υποκαταστημάτων παραγωγικών μονάδων – Με πρωτοβουλία της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ε. Σκούφα – συνυπογράφουν 17 ακόμη βουλευτές

Πολιτική

Ενημέρωση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν οι υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης, ζητούν με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.  Στην ερώτηση που έγινε με πρωτοβουλία της βουλεύτριας Πιερίας Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα , κατατέθηκε και ως Αναφορά προς τους δύο υπουργούς το έγγραφο του Επιμελητήριου Πιερίας. Οι βουλευτές ζητούν διευκρινίσεις  για τις περιπτώσεις που αφορούν παραγωγικές μονάδες, οι οποίες  ενώ  περιλαμβάνονται στα μέτρα προστασίας, εξαιρούνται από την επιδότηση 40% του ενοικίου  των υποκαταστημάτων τους, τα οποία αποτελούν το δίκτυο λιανικής πώλησης των παραγομένων προϊόντων τους.

Στρέβλωση τα ενοίκια των υποκαταστημάτων παραγωγικών μονάδων

Συγκεκριμένα στο έγγραφο του Επιμελητηρίου εκφράζεται ο προβληματισμός ότι σε καιρούς άκρας δυσπραγίας, η εξαίρεση παραγωγικών μονάδων από την έκπτωση του ενοικίου θα επιβαρύνει τη μητρική εταιρία σε απαγορευτικό βαθμό ως προς  την ρευστότητά της. Ως ενδεικτικό παράδειγμα, αναφέρεται  περίπτωση υφαντουργίας υπό καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασιών, της οποίας τα εμπορικά υποκαταστήματα, ενώ παραμένουν κλειστά με κυβερνητική εντολή, συνεχίζουν να καταβάλουν το ενοίκιο χωρίς την κατά 40% επιδότησή του. Την οποία όμως εισπράττουν τα ομοειδή καταστήματα, επειδή είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις.

Τι περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου

Όπως  επισημαίνουν οι βουλευτές,  στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Η ερμηνεία των διατάξεων που επικρατεί στην αγορά

Παρότι δεν προκύπτει από το γράμμα της διάταξης περιορισμός της εφαρμογής του μέτρου μόνο στις αυτοτελείς και ανεξάρτητες επιχειρήσεις, φαίνεται ότι ήδη επικρατεί στην αγορά αυτή η ερμηνεία, με αποτέλεσμα κλειστά λόγω κορωνοϊού εμπορικά καταστήματα, μισθωμένα ως υποκαταστήματα από βιομηχανία, να υποχρεούνται στην καταβολή του πλήρους μισθώματος επαγγελματικής στέγης χωρίς την κατά 40% πρόσκαιρη μείωσή του.

Οι βουλευτές ζητούν ενημέρωση όσον αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου για τη διευθέτηση του θέματος καθώς και κοινοποίηση της απάντησης του Υπουργείου στο έγγραφο του Επιμελητηρίου Πιερίας.