Υπόμνημα του επιμελητηρίου Πιερίας στα υπ.Οικονομικών και Ανάπτυξης – Η. Χατζηχριστοδούλου: “Αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες προτάσεις τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία”

Πολιτική

Το Επιμελητήριο Πιερίας από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί στενά τα γεγονότα που αφορούν στην εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και ειδικότερα όλα όσα σχετίζονται με τις συνέπειες στην οικονομία και στον επιχειρηματικό κόσμο.

“Ως γνωστόν, έχουμε ήδη προβεί σε μία σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να βοηθήσουμε από την πλευρά μας στην κατεύθυνση της υποστήριξης των επαγγελματιών που πλήττονται από την πρωτόγνωρη κατάσταση.

Σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλει το Επιμελητήριο Πιερίας, καταθέτουμε ακόμη μία πρόταση, αυτή τη φορά για τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, μέσω της λήψης ενός στοχευμένου μέτρου που αφορά στην εξόφληση των τιμολογίων των προμηθευτών” δηλώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος:

Προς ΥΠ.ΟΙΚ.

          ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κοιν: Τράπεζα Ελλάδος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Βουλευτές, ΚΕΕ, Επιμελητήρια.

Θέμα: Ουσιαστική ενίσχυση της ρευστότητας – Εξόφληση Τιμολογίων

Ο επιχειρηματικός κόσμος  παρακολουθεί με ενδιαφέρον και ικανοποίηση τα κυβερνητικά μέτρα για την αναγκαία ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και αναμένει με αυξημένες προσδοκίες τη στοχευμένη και αποτελεσματική συνέχισή τους.

Ανταποκρινόμενοι στις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις του ρόλου μας, ως συνδετικού κρίκου  μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς, θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψιν σας την ακόλουθη συγκεκριμένη πρόταση:

Προκειμένου να διαφυλαχθούν, τόσο οι θέσεις εργασίας, όσο και ο απαραίτητος συναλλακτικός κύκλος της αγοράς, προτείνουμε να οδηγηθεί σημαντικό μέρος της παρεχόμενης από το κράτος και τις τράπεζες ρευστότητας,  προς την εξόφληση  τιμολογίων προμηθευτών προς τις επιχειρήσεις  και τιμολογίων των επιχειρήσεων προς την πελατεία τους.

Ουσιαστικά, δηλαδή προτείνεται μια άμεση, απλουστευμένη και χωρίς προμήθειες, χρηματοδότηση τύπου FACTORING.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται αποτελεσματικά ολόκληρη η συναλλακτική αλυσίδα της αγοράς, από το χονδρεμπόριο και τους παραγωγούς, μέχρι τον τελικό καταναλωτή της λιανικής.

Έτσι, η στοχευμένα παρεχόμενη ρευστότητα θα ενισχύσει  άμεσα την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες της, αφού θα χρηματοδοτεί απευθείας, πραγματικές και αναγκαίες  για την επιβίωση της αγοράς συναλλαγές.

Εκτιμώντας το προτεινόμενο μέτρο ως αναγκαίο, ευελπιστούμε για την υιοθέτησή του από την κυβέρνηση και την άμεση εφαρμογή του.

Με τιμή 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Πιερίας

Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων