Δήμος Κατερίνης: Ενημερωτική εκδήλωση για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο των ΔΕ Πιερίων, Ελαφίνας, Πέτρας & Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

Κοινωνία Περιβάλλον

Με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού πολεοδομικού σχεδιασμού,  ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΤΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΩΝ, ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ)», πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Κατερίνης.

Την εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εμπλεκομένων υπηρεσιών, φορέων και συλλόγων του τόπου διοργάνωσε ο Δήμος Κατερίνης/Αντιδημαρχία Δόμησης, σε συνεργασία με το ανάδοχο σχήμα οικονομικών φορέων στους οποίους έχει ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης, ενώ συντόνισαν, ο Αντιδήμαρχος Δόμησης Δ. Κατερίνης, Παναγιώτης Ιορδανίδης και ο Διευθυντής της υπηρεσίας, Σταύρος Κοκολάκης.

Ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες για την ανταπόκρισή τους εξέφρασε ο κος Ιορδανίδης, ο οποίος τόνισε τη βούληση του Δημάρχου Κατερίνης Ι.Ντούμου και όλης της διοίκησης να ενημερωθούν οι πολίτες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω περιοχή προκειμένου όπως είπε: «Να προκύψει το καλύτερο αποτέλεσμα για την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου μας». Από την πλευρά του, ο κος Κοκολάκης τόνισε την ανάγκη «να υπάρχει διαρκής συνεργασία όλων των εμπλεκομένων πλευρών ώστε οι εποικοδομητικές προτάσεις που θα κατατεθούν σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό να προωθήσουν την ισόρροπη ανάπτυξη στο ορεινό μέτωπο».

Όπως διευκρινίστηκε στη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης, με το πολεοδομικό σχέδιο επιδιώκεται ένα σύνολο πολεοδομικών ρυθμίσεων, όπως π.χ.: η θέσπιση των χρήσεων γης, των όρων και περιορισμών δόμησης, ο καθορισμός περιοχών προστασίας, ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, ειδικών αστικών κινήτρων, Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης, η καταγραφή του υπάρχοντος οδικού δικτύου για τη δυνατότητα αναγνώρισης των οδών αυτών, η οριοθέτηση ρεμάτων, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών κ.ά.

Όπως υπογραμμίστηκε η μελέτη ξεκίνησε στις 27 – 02 – 2024, χωρίζεται  σε  3 φάσεις και θα είναι ολοκληρωμένη σε 18 μήνες. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας των φορέων και των πολιτών με την έννοια ότι οι ίδιοι θα είναι οι αποδέκτες της νομοθεσίας η οποία θα προκύψει.

Ειδικότερα εκ μέρους του αναδόχου σχήματος οικονομικών φορέων τοποθετήθηκαν οι:

Για τη μελέτη, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ο κος Ιωάννης Παπάς, ο οποίος επικεντρώθηκε στους άξονες:

 • Καθορισμός προτύπου χωρική οργάνωσης και ανάπτυξης
 • Καθορισμός χρήσεων γης
 • Όρων και περιορισμών δόμησης
 • Σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις
 • Μεταφορικά δίκτυα
 • Τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα
 • Ιεράρχηση οδικού δικτύου
 • Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Για την κύρια μελέτη, η κα Καλλιόπη Κετενίδου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε:

 • Οικιστικές περιοχές
 • Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Περιοχές προστασίας
 • Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης

Επιπλέον, σε συλλογή στοιχείων από φορείς: Τοπικό πολεοδομικό σχέδιο – Στοιχεία θεσμικού καθεστώτος οικισμών—ακίνητα δημοσίου—Γεωργία & κτηνοτροφία—υποδομές μεταφορών—κοινωνικές υποδομές—δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά στοιχεία και στοιχεία κτιριακού αποθέματος—τεχνικά και λοιπά έργα —στοιχεία μετανάστευσης.

Τέλος,  για τη νομοθεσία ο κος Σαπανίδης  περιέγραψε την υπάρχουσα και τις προωθούμενες τροποποιήσεις.