Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην «Ψηφιακή Ευρώπη» – Ευθύμης Τσίρκος: “Ο Δήμο μας στην πρώτη γραμμή”

Διεθνή Κοινωνία

Τη συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στη δράση “Living in the EU” του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Το θέμα στο Δ.Σ. εισηγήθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που είναι αρμόδιος σε θέματα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Δ. Κατερίνης, Ευθύμιος Τσίρκος.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσίρκος, το έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης για Έξυπνες Κοινότητες της ΕΕ» της δράσης “Living in EU” στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων σε αγροτικές και αστικές περιοχές, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα όλων στην τεχνολογία. Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των πόλεων και των κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη, προωθώντας την υιοθέτηση τοπικών ψηφιακών πλατφορμών και διδύμων (digital twins – ψηφιακή απεικόνιση του Δήμου).  

Συγκεκριμένα, το έργο θα παρέχει έναν εξατομικευμένο οδικό χάρτη ψηφιοποίησης, ο οποίος θα περιγράφει λεπτομερώς τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για τη δημιουργία τεχνολογικών δυνατοτήτων με βάση την ψηφιακή ωριμότητα και τις προτεραιότητες της Κατερίνης. Επιπλέον, θα παρέχει πρόσβαση σε κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα προμηθειών για την απόκτηση των αντικειμένων που προτείνονται για τις δυνατότητες που περιγράφονται στον οδικό χάρτη ψηφιοποίησης.

Η συμμετοχή στο έργο δεν έχει κόστος και θα προσφέρει στην Κατερίνη στρατηγική υποστήριξη στους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμενη από αξιολόγηση των τρεχουσών υποδομών πληροφορικής για τον προσδιορισμό του επιπέδου ωριμότητάς τους.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τσίρκος επισήμανε ότι «θα εξασφαλιστεί ένας εξατομικευμένος οδικός χάρτης καθώς και εργαλεία για την ανάπτυξη και υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του Δήμου. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που θα περιγράφει λεπτομερώς τα απαραίτητα βήματα και στρατηγικές προμηθειών για την ενίσχυση των τεχνικών δυνατοτήτων».

Πρόσθεσε δε ότι «η συμμετοχή της Κατερίνης, όχι μόνο θα αυξήσει τη στρατηγική ικανότητά της, αλλά θα συμβάλει επίσης στη συλλογική διαμόρφωση μίας ψηφιακά ενδυναμωμένης Ευρώπης, με το Δήμο μας στην πρώτη γραμμή αυτής της διαδικασίας».