Μήνυμα του Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεωργίου για το Άγιο Πάσχα

Κοινωνία

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Ἑορτάζουμε καί πάλι τό Πάσχα,  πού ἀνοίγει τίς πῦλες τοῦ Παραδείσου στό γένος τῶν ἀνθρώπων καί σηματοδοτεῖ τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τοῦ ἀπόλυτου δυνάστη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας:

  • τά φοβερά γεγονότα τῆς ἐπικαιρότητας,
  • οἱ πόλεμοι καί οἱ συρράξεις μεταξύ διαφόρων λαῶν,
  • οἱ ἀσθένειες καί ὁ τρόπος πού τίς ἀντιλαμβανόμαστε,
  • ἡ συνεχῶς διογκούμενη ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό,
  • ἡ ἀσυνεννοησία καί οἱ κακές σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων,
  • ἡ καταστροφή τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.

Φανερώνουν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐξευτελίστηκε πλήρως. Ἔχασε τή φυσική της πορεία. Τά ἐνδιαφέροντά μας, δυστυχῶς, κινοῦνται ἀποκλειστικά μέσα στήν κοσμική πραγματικότητα, χωρίς πνευματικό προσανατολισμό. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος συνεχῶς ἀπομακρύνεται ἀπό τόν «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ» προορισμό του.

Γιά τόν λόγο αὐτό, τό «Χριστός Ἀνέστη» πρέπει νά λέγεται μέ τά χείλη μας, ἀλλά καί νά ἀκούγεται ἀπό τήν καρδιά μας. Αὐτή εἶναι ἡ μέγιστη ἀλήθεια, πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἀπόλυτη χαρά καί τόν καθιστᾶ πραγματικά ἐλεύθερο.

Εὔχομαι ἡ εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ νά πλημμυρίζει τή ζωή μας, ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη Του νά ἐπιστρέψει στόν κόσμο μας, τό φῶς Του νά διανοίγει διεξόδους στίς κρίσεις καί νά ὁδηγεῖ τά διαβήματά μας.

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς