Το πρόγραμμα των εργασιών οπτικών ινών στην πόλη της Κατερίνης

Κοινωνία

Γνωστοποιείται ότι οι οδοί εκσκαφής για το χρονικό διάστημα 01 έως 05/04,  στο πλαίσιο του έργου FTTH ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ζ, στην πόλη της Κατερίνης είναι οι εξής:

ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΑ

ΟΙΝΟΗΣ

ΣΕΦΕΡΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΑΙΜΗ

Ευχαριστούμε τους κατοίκους για την κατανόηση.