Δήμος Κατερίνης| Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης στο Δημαρχείο & στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο – Ηλίας Τάπρας: Στέλνουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης στους δημότες  από το Δημαρχείο!

Κοινωνία Περιβάλλον

Ειδικούς κάδους ανακύκλωσης στο Δημαρχείο και στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο εγκατέστησε ο Δήμος Κατερίνης/ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για το περιβάλλον και ευαισθητοποίησης όλων στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Μία πρωτοβουλία που συνδέεται με τηνανάγκη για ενεργή και κυρίως ορθή συμμετοχή όλων στη συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, που προωθεί ο Δήμος Κατερίνης.

«Στέλνουμε το μήνυμα της ανακύκλωσης στους δημότες  από το Δημαρχείο. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των δημοτών, για την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, οργανώνουμε και προάγουμε μια σειρά ενεργειών. Επειδή γνωρίζουμε ότι τα σημαντικά αποτελέσματα έρχονται από κινήσεις υπευθυνότητας, ΜΑΖΙ με τους εργαζόμενους, την οικογένεια του Δήμου μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του Περιβάλλοντος.  Παράλληλα,η συνεργασία των δημοτών, των επαγγελματιών και η ενεργή συμμετοχή τους είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ανακύκλωσης» σημειώνει σε δήλωσή του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ηλίας Τάπρας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, στη διάρκεια τοποθέτησης των κάδων, οι εργαζόμενοι στον Δήμο ενημερώθηκαν για την ορθή χρήση των κάδων (τι τοποθετείται και τι όχι), με στόχο να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.