10ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης Erasmus+ KA122

Κοινωνία

  Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus με τίτλο: « Ανάπτυξη διαπολιτισμικότητας και ενταξιακής εκπαίδευσης» που τρέχει στο σχολείο μας , τέσσερις εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο μάθημα επιμόρφωσης:

«The 4Cs: Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking » (Δημιουργικότητα, Κριτική Σκέψη, Επικοινωνία και Συνεργασία) από 27/11 έως 2/12/2023 στη Φλωρεντία της Ιταλίας.

  Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν απέκτησαν τη γνώση, την τεχνογνωσία και την αυτοπεποίθηση, για να ενσωματώσουν αυτές τις βασικές δεξιότητες-ικανότητες για τους μαθητές του 21ου αιώνα, στο πρόγραμμα σπουδών και στο σχολικό περιβάλλον.

  Μια διαδικασία πολύ εποικοδομητική για το σχολείο μας που δίνει σε όλους μας την ώθηση να δουλέψουμε , ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι μας.   Οι οποίοι είναι συνυφασμένοι με την εποχή μας.

  Αγωνιούμε :-να παρέχουμε στους μαθητές μας τα εφόδια, ώστε να γίνουν

ενεργοί πολίτες με ενσυναίσθηση και αξίες στη ζωή τους-να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ενοποίηση και τη διαφορετικότητα-να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας την αγάπη για τη γνώση, τις τέχνες , την παράδοση και τον πολιτισμό-να επιμορφωθούμε σε νέες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες-να έρθουμε σε επαφή με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, με στόχο να βελτιώσουμε την παρεχόμενη εκπαίδευση .