Χωρίς τηλέφωνα οι υπηρεσίες του Δήμου, που στεγάζονται στο αμαξοστάσιο, λόγω βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών

Κοινωνία

Από τον Δήμο Κατερίνης ανακοινώνεται, ότι, λόγω βλάβης στο δίκτυο οπτικών ινών, δεν είναι εφικτή η τηλεφωνική επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες στεγάζονται στο αμαξοστάσιο, ενώ πρόβλημα επικοινωνίας υφίσταται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της βλάβης το συντομότερο δυνατόν.