Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου του Υπ. Ανάπτυξης για την υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων φορολογίας από πολυεθνικές και θυγατρικές εταιρείες

Οικονομία Πολιτική

Ενσωμάτωση της Οδηγίας

H Υφυπουργός Ανάπτυξης κυρία Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου παρουσίασε στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34, όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, ενισχύει την χρηματοοικονομική και εταιρική διαφάνεια, μέσω της δημόσιας υποβολής δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος των πολυεθνικών ομίλων και, κατά περίπτωση, ορισμένων αυτόνομων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώνεται, έρχεται να βοηθήσει στη διαφάνεια των στοιχείων και των κερδών των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο στη μάχη κατά της φοροαποφυγής.

Το Σχέδιο Νόμου ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.