Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας υπογράφει Εργολαβική Σύμβαση για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου

Κοινωνία

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε σήμερα στα γραφεία της στο Διοικητήριο της ΠΕ Πιερίας Εργολαβική Σύμβαση  για την υλοποίηση του έργου με την ονομασία: “Εργασίες διαγράμμισης στο δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας 2022-2023”.

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του έτους 2023, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ004ΚΑΠ21 και αναμένεται να έχει διάρκεια 24 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η εκτέλεση από την ανάδοχο εταιρεία εργασιών διαγράμμισης κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Πιερίας, σε οποιοδήποτε σημείο αυτό καθίσταται αναγκαίο είτε λόγω φθοράς της ήδη υπάρχουσας διαγράμμησης από τη φυσιολογική χρήση του οδοστρώματος και τα καιρικά φαινόμενα, είτε λόγω απουσίας διαγράμμησης σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης, η Αντιπεριφερειάρχης κα Σοφία Μαυρίδου δηλώνει τα εξής: “Συνεχίζουμε το Τεχνικό μας Πρόγραμμα με έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της ασφάλειας του οδικού δικτύου ευθύνης μας”.