Στέργιος Μπουσνάκης: Στην Πιερική Αναπτυξιακή – Ενημέρωση για το νέο Leader 2023-2027 του προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια & Θάλασσα 2021 – 2027»

Αγροτικά Πολιτική

Ο Στέργιος Μπουσνάκης, επισκέφτηκε την Πιερική Αναπτυξιακή, με την ιδιότητα του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Πιερίας και μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, προκειμένου να ενημερωθεί για το σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ Αλιείας μέσω του Leader 2023-2027 (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων), για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ), στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 του προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 – 2027», το οποίο αποτελεί συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ).

Στο πλαίσιο της συνάντησης διαβούλευσης η κα Μπέττυ Παρτσαλίδου, Διευθύντρια της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του νέου τοπικού προγράμματος ΤΑΠΤοΚ Αλιείας μέσω του Leader 2023-2027 και ειδικότερα:

  1. στην επιλογή των περιοχών που θα ενισχυθούν. Στην περίπτωση της Πιερίας η επιλέξιμη παράκτια ζώνη θα αποτελεί τμήμα της ενιαίας αλιευτικής ζώνης ΠΚΜ.
  2. στην επιλογή των τοπικών εταιρικών σχημάτων (Ομάδων Τοπικής Δράσης) (ΟΤΔ), που θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και για τη ΠΚΜ θα είναι η Πιερική Αναπτυξιακή.
  3. στην επιλογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές.

Όπως είναι γνωστό απαιτείται η ενεργοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων της περιοχής οι οποίες θα συμβάλλουν θετικά με τις ιδέες και τις προτάσεις τους στην διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και καινοτόμου πρότασης, που θα υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη των σημαντικών πλεονεκτημάτων της παράκτιας περιοχής της Πιερίας και των λιμενικών υποδομών της.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου (ΛΤ) αναφέρθηκε στις μελέτες και στα έργα που υλοποιήθηκαν και στις στοχεύσεις της νέας Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤ Πιερίας, μετά την επανεκλογή του. Κλείνοντας τη συνάντηση, σχολίασε:

«Η Πιερική Αναπτυξιακή είναι σημαντικό κεφάλαιο για την Πιερία. Υλοποιείται ένα σημαντικό έργο, εδώ και πολλά χρόνια, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του τόπου μας. Παρακολουθούσα με ενδιαφέρον την ανοδική της πορεία και σε αυτήν τη θητεία είχα τη χαρά και την τιμή να συμμετέχω στο ΔΣ της. Έχοντας γνωρίσει από κοντά τα στελέχη της Πιερικής και το έργο τους σημειώνω ότι αξίζει τα μέγιστα η υποστήριξη της λειτουργίας της».

——————————————————————————————————————————————————————

Ο Στέργιος Μπουσνάκης είναι εκπρόσωπος του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πιερικής Αναπτυξιακής και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης με το συνδυασμό «Εκκίνηση» του Κώστα Κουκοδήμου.