Δωρεά μηχανήματος στο Νοσοκομείο Κατερίνης

Υγεία

Στα πλαίσια των κοινωνικοπολιτιστικών της δράσεων η Τοπική Διοίκηση Πιερίας της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών εκπροσωπούμενη από τον Α’ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος και υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων της Τ.Δ. Πιερίας κ. Παπανικολάου Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης κ. Ρίζο Αθανάσιο μαζί με τους εκπροσώπους της Εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. κ.Στούμπο Βάιο και κα.Χαλεπλή Κωνσταντίνα παρέδωσαν στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, ένα ιατρικό μηχάνημα, συγκεκριμένα ένα παραφινόλουτρο, δωρεά της εταιρείας, για κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων λειτουργικών αναγκών του εργαστηρίου.

Το ανωτέρω μηχάνημα παρέλαβαν η Διοικητική Διευθύντρια κα. Θώδη Ελένη, η υπεύθυνη του
φυσικοθεραπευτηρίου κα. Ουζούνη Σταυρούλα και ο κ. Γεωργιάδης Μιχαήλ. Με την δράση μας αυτή,
συνέχεια του φιλανθρωπικού αγώνα καλαθοσφαίρισης μεταξύ των δύο ομάδων Αστυνομίας και
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., στέλνοντας το κοινωνικό μήνυμα “Σεβασμός στους κανόνες οδικής
ασφάλειας-Σεβασμός στην Ζωή ” θέλαμε να ενισχύσουμε τους σκοπούς της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών και να επιβεβαιώσουμε έμπρακτα για άλλη μια φορά το κοινωνικό πρόσωπο της Ένωσης
μας και της Ελληνικής Αστυνομίας γενικότερα.


“SERVO PER AMIKECO”
«Υπηρετώ δια της φιλίας»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος ΡΙΖΟΣ
Η Γενική Γραμματέας