Γκούνας Αθανάσιος (Σάκης): Η νέα εθνική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον τουρισμό απέναντι στο απαρχαιωμένο μοντέλο “ήλιος και θάλασσα”

Πολιτική Τουρισμός

Για την Πιερία, ο τουρισμός είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.

Ότι έχουμε να επιδείξουμε βέβαια στο νομό μας, είναι τα επιχειρηματικά βήματα  και οι επενδύσεις που έγιναν και γίνονται από ιδιώτες.

Δεν έγινε ποτέ ένας συγκροτημένος πολιτικός σχεδιασμός για να μπουν τα θεμέλια μια «τουριστικής πολιτικής» ώστε ο τουρισμός μας να απελευθερώσει τη δυναμική του, έχοντας ως κορωνίδα του μάρκετιγκ το πιο ισχυρό brand name του πλανήτη, τον  μυθικό «Όλυμπο».

Ο πρόεδρος μας κ. Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε πρόσφατα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τον Τουρισμό, όπου φάνηκε ξεκάθαρα η αναγκαιότητα να χαράξει η Ελλάδα μια νέα εθνική στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό, ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας στην κατεύθυνση της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος προϋποθέτει την καταγραφή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων,  των περιβαλλοντικών και χωροταξικών ορίων κάθε περιοχής, κάθε νομού της χώρας.

Από τον Απρίλιο, σε όλες τις προεκλογικές μου επισκέψεις τόνιζα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με άλλους κρίσιμους τομείς για την αναπτυξιακή πορεία της Πιερίας: τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, (τον δεύτερο κυρίαρχο πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας), την αλιεία, τη μεταποίηση, τον πολιτισμό(διασύνδεση με αρχαιολογικούς χώρους, Βυζαντινά μνημεία, μοναστήρια, Φεστιβάλ και εκδηλώσεις) και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να αναδειχθεί η ισχυρή ταυτότητα και ο τοπικός χαρακτήρας των ελληνικών τουριστικών προϊόντων.

Αυτό ακριβώς  που προωθεί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η διεθνής τουριστική αγορά, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με ταξιδιώτες ολοένα πιο ενημερωμένους και απαιτητικούς, με τις σύγχρονες τεχνολογίες να παίζουν καθοριστικό ρόλο,  γεγονός που καταδεικνύει πως είναι αναγκαίο να χαράξουμε μια άλλη εθνική στρατηγική για τον ελληνικό τουρισμό και της Πιερίας μας ειδικότερα.

Τα βασικά της χαρακτηριστικά της  νέας εθνικής στρατηγικής  που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον ελληνικό τουρισμό είναι:

* Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με τον καθορισμό κεντρικών στόχων σε εθνικό επίπεδο και εξειδικευμένων, διαφοροποιημένων στόχων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

* Η  υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης που να λαμβάνει υπόψη τη διασύνδεσή του με άλλους κρίσιμους κλάδους της εθνικής και τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα με τον πρωτογεννή τομέα.

* Η μετάβαση των τουριστικών επιχειρήσεων σε ένα νέο μοντέλο διαχείρισης της ενέργειας και των απορριμμάτων καθιστώντας τες εθνικούς πρωταθλητές στην εξοικονόμηση και στην ιδιωκατανάλωση ενέργειας και μπολιάζοντας τες με την αρχή της «κυκλικότητας» σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος.

* Η έμφαση στις ασφαλείς και πράσινες μεταφορές και υποδομές που αποτελούν προϋπόθεση της ανθρώπινης μετακίνησης.

Στο απαρχαιωμένο μοντέλο “ήλιος και θάλασσα” του οργανωμένου παραθεριστικού τουρισμού και της εποχικότητας, θα πρέπει να τολμήσουμε τομές για την άρση των όποιων εμποδίων σε ότι αφορά,  στο θεσμικό πλαίσιο, τις υποδομές καθώς και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού. Όσον αφορά την «εποχικότητα»  για να σπάσουμε τα «δεσμά» της θερινής περιόδου πρέπει να προσανατολιστούμε  στις νέες στρατηγικές που επιτάσσουν οι εποχές.

Η νέα εθνική στρατηγική του  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον ελληνικό τουρισμό, ανοίγει την πόρτα για την αλλαγή στρατηγικής και στην Πιερία. Ο τουρισμός δεν είναι μόνο το παρόν  αλλά και το μέλλον της τοπικής  οικονομίας.

Θα χάσουμε άραγε και αυτή την ευκαιρία;