Ο Όμιλος Ravago Greece για την νέα παραγωγική μονάδα της στην Κατερίνη αναζητά 4 άτομα

Αγγελίες Κοινωνία

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης, ο Όμιλος Ravago Greece με την νέα παραγωγική μονάδα της Ravago Hellas στην Κατερίνη, μεγαλώνει και αναζητά 4 άτομα ως:

• Ηλεκτρολόγους ή βοηθούς ηλεκτρολόγου (2

άτομα)

o Εντοπισμός και επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών προβλημάτων της παραγωγής

o Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση

o Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Συντήρησης και το τμήμα Παραγωγής

o Παρακολούθηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων για μη φυσιολογική λειτουργία, λαμβάνοντας

διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της εγκατάστασης.

• Μηχανολόγους ή βοηθούς μηχανολόγου (2

άτομα)

o Εντοπισμός και επιδιόρθωση μηχανολογικών προβλημάτων της παραγωγής

o Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση

o Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Συντήρησης και το τμήμα Παραγωγής

o Παρακολούθηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων για μη φυσιολογική λειτουργία, λαμβάνοντας

διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή της εγκατάστασης.

Δεξιότητες:

• Να τηρεί δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα

• Να προγραμματίζει και να ιεραρχεί τις εργασίες σύμφωνα με τους οργανωτικούς στόχους

• Να επιτυγχάνει σταθερά αποτελέσματα, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες

• Να εντοπίζει και να επικοινωνεί βελτιώσεις στις διαδικασίες

• Να μιλά με άνεση και να εκφράζει με ξεκάθαρο τρόπο απόψεις, πληροφορίες και τα κύρια σημεία

ενός επιχειρήματος.

Ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης:

• Κάτοχος πτυχίου ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής κατεύθυνσης

• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως

• Βασική γνώση Microsoft Office Suite θα ήταν επιθυμητή

• Βασική γνώση Αγγλικών θα ήταν επιθυμητή

Τι προσφέρουμε:

• Εκπαίδευση

• Ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων από τον Όμιλο Εταιρειών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιταγές του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θέλεις να έρθεις στην ομάδα μας; Στείλε μας το βιογραφικό σου στο:

hr.gr@ravago.com

ή επικοινώνησε μαζί μας στα τηλέφωνα: 214 400 8603 ή 214 400 8613

*Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε στον τίτλο τον κωδικό: ΚΑΤΕΡΙΝΗ)