Δήμος Κατερίνης: Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων

Κοινωνία

Ο Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως Δικαιούχος της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης” με Κωδικό ΟΠΣ 5066578, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.

ΚΑΛΕΙ

τους ανέργους της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης”, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής από την 13/4/2023 έως τη συμπλήρωση του αριθμού 40 ενδιαφερομένων ανέργων να συμμετάσχουν στα επόμενα 2 προγράμματα κατάρτισης στο e-mail του φορέα  katerini@katerini.gr και στο πρωτόκολλο του Δήμου Κατερίνης.

Συνοπτική Περιγραφή Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε 80 ωφελούμενους – ανέργους που προέρχονται από την περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Κατερίνης η οποία περιλαμβάνει τις οδούς που αποτυπώνονται στο χάρτη της περιοχής παρέμβασης.

Βασικός Στόχος είναι η επιμόρφωση ανέργων για την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών:

Α/ΑΕΝΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού (ατομικές συνεδρίες)Περιλαμβάνει 25 ατομικές συνεδρίες (Διερεύνηση αναγκών – Προσωπικός & Επαγγελματικός απολογισμός, Ανάπτυξη επαγγελματικού σχεδίου, Υλοποίηση του επαγγελματικού σχεδίου).
Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού (ομαδικές συνεδρίες)Περιλαμβάνει 14 ομαδικές συνεδρίες για την επιχειρηματικότητα
2Επαγγελματική κατάρτιση4 προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων ανέργων για την προώθηση στην αυτοαπασχόληση και στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων συνολικής διάρκειας 120 ωρών, για 80 ωφελούμενους (σε 4 τμήματα των 20 ατόμων), με θέμα: ”Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.Η θεωρητική κατάρτιση έχει διάρκεια 70 ώρες, και η πρακτική διάρκεια 50 ώρες case studies,
3Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτωνΟι 80 ωφελούμενοι που θα παρακολουθήσουν τα 4 προγράμματα κατάρτισης θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης και αναγνώρισης των αποκτηθέντων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ωφελούμενοι (κύρια & επαναληπτική εξέταση), από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης φυσικών προσώπων, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ή πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τη συγκεκριμένη ειδικότητα.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στο σύνολο των τριών παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης Πλατεία Δημαρχείου 1, Κατερίνη 60133, Τηλέφωνο: 2351350566 (κα Νταντάμη) Email: dadami@katerini.gr και από το Κ.Δ.Β.Μ. ΚΕΠΑ ΠΙΕΡΙΑΣ στο τηλέφωνο 2351073125 Email: kepapierias@gmail.com.

Αναλυτικές πληροφορίες – στοιχεία μπορείτε να αντλείτε και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης: https://katerini.gr/2022/11/07/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b1-2/