Κ.Κουτρούπας, από τα Ρυάκια: “Συζητήσαμε για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για το μείζον πρόβλημα της ερημοποίησης της υπαίθρου”

Πολιτική

Με τους κατοίκους στα Ρυάκια, συζητήσαμε για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για το μείζον πρόβλημα της ερημοποίησης της υπαίθρου γενικότερα και χωριού τους ειδικότερα και την ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε να επιστρέψουν οι νέες και νέοι συμπολίτες μας στα χωριά.

Το ΠΑΣΟΚ με τις πολιτικές του, προσπάθησε συστηματικά ν’ αναπτύξει την ύπαιθρο και πέτυχε να δώσει προοπτική και όραμα στον αγροτικό κόσμο.

Σήμερα, όμως, οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο, λόγω την αναποτελεσματικής κυβερνητικής πολιτικής και των ανεπαρκών και αποσπασματικών μέτρων στήριξης. Το δίλημμα, πλέον, γι’ αυτούς είναι είτε να καλλιεργήσουν και να μείνουν χωρίς εισόδημα ή να μην καλλιεργήσουν καθόλου, να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και ν’ αναζητήσουν την τύχη τους στ’ αστικά κέντρα και στο εξωτερικό.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, οι άνθρωποι της υπαίθρου βρίσκονται στην κορυφή της αξιακής μας πυραμίδας. Γι’ αυτό κι έχουμε καταθέσει οκοκληρωμένες προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα, για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, τη βιωσιμότητα των παραγωγών, την ενίσχυση των οργανώσεων, την ουσιαστική στήριξη των νέων αγροτών και τη συνολικότερη ανάπτυξη της υπαίθρου με τεχνικές υποδομές, υποδομές υγείας, παιδείας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.