“Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα”: Ανακοίνωση του Συνδυασμού για το δάνειο και την αγορά λαμπτήρων μαγνητικής επαγωγής

Κοινωνία Πολιτική

Ο Συνδυασμός μας  «Όλοι Μαζί Μπορούμε Καλύτερα» από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αντίθεση του στις προθέσεις της Διοίκησης του Δήμου Κατερίνης, για τη σύναψη δανείου και την αγορά λαμπτήρων μαγνητική επαγωγής.

Στη πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης  την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023,  ο Συνδυασμός  μας, μέσω του Δημοτικού  Συμβούλου Μιχάλη Γεωργιάδη, εξέφρασε για μια ακόμη φορά την αντίθεση του. Είχαμε  επισημάνει ότι στις προθέσεις του Δήμου είναι η σύναψη δανείου, γεγονός για το οποίο επιβεβαιωθήκαμε, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της διοίκησης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν είχε συζητηθεί το θέμα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, πως στον  ανοιχτό διαγωνισμό, που έγινε, ενώ συμμετείχαν τέσσερις εταιρίες, μόνο μια  κατέθεσε εγγυητική επιστολή, ενώ είναι γνωστό ότι αποτελεί   απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους  στον ανοιχτό διαγωνισμό.

Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε την αντίθεση μας στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αυτή αφενός δεν διασφαλίζει  το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου  χρεώνει τους δημότες με ένα εξαιρετικά υψηλό δάνειο το  οποίο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.