Ανοικτή επιστολή για τη δρομολόγηση υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ προς τις πρωτεύουσες γειτονικών Π.Ε

Κοινωνία Πολιτική

Προς:

  1. Διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Πιερίας ΑΕ.
  2. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Πιερίας.
  3. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ).

Μεταξύ της Πιερίας και των γειτονικών μας Π.Ε μετακινούνται καθημερινά και έχουν διαρκή ανάγκη καθημερινής μετακίνησης πλήθος επαγγελματιών, φοιτητών, αλλά και εκπαιδευτικών με προγραμματισμένα δρομολόγια. Πριν λίγα εικοσιτετράωρα ανακοινώθηκε η έναρξη τεσσάρων δρομολογίων ΚΤΕΛ από Κατερίνη για Λάρισα και από Λάρισα για Κατερίνη, η οποία βεβαίως είναι καλοδεχούμενη. Χρειάζεται βέβαια κάποια ανανέωση στις ώρες των δρομολογίων, καθώς το υπάρχον και η επιστροφή του εκτελούνται τα μεσάνυκτα και στη μια τα χαράματα αντίστοιχα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκεντρώνει το γραφείο μας στην Κατερίνη, υπάρχουν οι ίδιες ανάγκες και προς Βέροια, Κοζάνη, ακόμη και για το σχετικά απομακρυσμένο αλλά σημαντικότατο προορισμό της πόλης των Ιωαννίνων. Περαιτέρω δυστυχώς, δε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη μνεία στο γιατί οι όποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις δεν αποτελούν εναλλακτική λύση.

Προς διευκόλυνση της απόφασής σας, θυμίζουμε την ύπαρξη του πρόσφατου ν. 4974/2022 (ΦΕΚ A’185) με τίτλο «Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις» για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας και της συνεχούς προσφοράς δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

Στοχευμένα απευθύνουμε τη σημερινή μας ανοικτή επιστολή προς Εσάς, καθώς είσθε εκ του άνω νόμου οι παράγοντες που θα πρέπει να διαβουλευθείτε μεταξύ σας προκειμένου να λάβετε τις αποφάσεις και να τις πραγματοποιήσετε με τακτικό υπεραστικό οδικό επιβατικό έργο και θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε για τις μεταξύ σας επαφές προκειμένου για τη σχεδίαση του δικτύου των δημοσίων τακτικών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών μεταξύ της Π.Ε Πιερίας και των άνω προορισμών, ήτοι προς και από τις πρωτεύουσες όλων των γειτονικών Π.Ε. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να σας επισημάνουμε την πρόνοια του άνω νόμου [περίπτωση δ) της παρ. 5 του άρθρου 1], ότι ως μία εκ των βασικών κατευθύνσεων του σχεδιασμού που οφείλετε να τηρήσετε, ορίζεται η σύνδεση των διοικητικών κέντρων των περιφερειακών ενοτήτων και της περιφέρειας με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή τα διοικητικά κέντρα άλλων περιφερειακών ενοτήτων ή περιφερειών.

Κλείνουμε τονίζοντας ιδιαίτερα την σοφή πρόνοια του νόμου (παρ. 5, άρθρου 9), ότι «Ο σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη τις ει- δικές ανάγκες μετακινήσεων μαθητών ή εκπαιδευομένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργαζομένων προς τους χώρους εργασίας, των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, των στρατευσίμων που υπηρετούν τη θητεία τους, και γενικά την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του δικτύου αποσκοπεί στη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού για τη μετεπιβίβασή του σε σταθμούς άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς …».

Με εξαιρετική τιμή,

Η Βουλεύτρια   Πιερίας   ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα