Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»

Περιβάλλον

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» από τους αρμόδιους Υπουργούς, εξειδικεύοντας τα μέτρα που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα αφορά νέους 18-39 ετών και είναι συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ. Ο οδηγός του προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο με την πλατφόρμα να υπολογίζεται να ανοίξει τον Δεκέμβριο.

👉 Στόχος του προγράμματος είναι να αξιοποιηθούν πατρογονικές κατοικίες που έχουν μεταβιβασθεί και να μπορέσουν οι νέοι να ξεκινήσουν τη ζωή τους σε ένα σπίτι σύγχρονο, λειτουργικό και που θα τους εξοικονομεί σημαντικά ποσά από την κατανάλωση για ψύξη, θέρμανση κτλ. Το πρόγραμμα εκτείνεται σε δύο πυλώνες: την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση.

🔑 Για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας, ανώτατος προϋπολογισμός είναι 25.000 ευρώ με επιδότηση από 50-90% ανάλογα με το εισόδημα ενώ για την ολοκλήρωση των εργασιών μπορεί να ληφθεί άτοκο δάνειο. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις κυρίως για την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/κλιματισμού, αλλαγή κουφωμάτων, εξωτερική μόνωση κ.α. Για την υλοποίηση των εργασιών, οι νέοι μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν ατομικό/οικογενειακό εισόδημα έως 50.000, ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο ακίνητο και πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. Επίσης, το ακίνητο πρέπει να είναι μονοκατοικία ή διαμέρισμα, να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ήδη ή να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και να εντάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη, βάση του Α Π.Ε.Α.

🛠 Σε ότι αφορά την ανακαίνιση, το πρόγραμμα περιλαμβάνει προϋπολογισμό έως και 10.000 ευρώ για ανακαινίσεις αλλά και αγορά οικιακών συσκευών (πχ ψυγείο ή κουζίνα) υψηλής ενεργειακής κλάσης. Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν δάνειο έως 7.000 το οποίο θα είναι χαμηλότοκο. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι το εισόδημα να είναι έως 20.000, το ακίνητο να είναι ιδιόκτητο ή ιδιοκατοικούμενο, να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, , να υφίσταται νόμιμα, να χρησιμοποιείται ήδη ή να πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και να εντάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη, βάση του Α Π.Ε.Α.