Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Κατερίνης Θεόφιλου Καμπερίδη

Κοινωνία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασής του, σήμερα, Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω του θλιβερού γεγονότος του θανάτου του πρώην Δημάρχου Κατερίνης Θεόφιλου Καμπερίδη, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από εκείνες του άρθρου 72 του ν. 4555/2018, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του Δήμου μας στην οικογένεια του εκλιπόντος, πρώην Δημάρχου Κατερίνης Θεόφιλου Καμπερίδη.

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο. 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

                Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 246.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεοφάνης Τερζόπουλος