Πιερία | Με την Ομάδα Πολιτών “I Can’t Breathe” συναντήθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Περιβάλλον Πολιτική

Συνεχίζοντας την εκστρατεία παθητικής διαμαρτυρίας, αντιπροσωπεία της Ο.Π.Π. «I Can’t Breathe” υποδέχτηκε πρόσφατα τον υπουργό κο Γεωργαντά στο Επιμελητήριο Πιερίας και παρακολούθησε την ημερίδα. Στην ημερίδα, ο Γ.Γ. του Υπουργείου παρουσίασε την νέα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», η οποία έχει ως πυλώνες της, την «υψηλή περιβαλλοντική φιλοδοξία», το «αυστηρό πλαίσιο ελέγχων» και τον «έλεγχο υγείας των εργαζομένων».

Όταν ο λόγος δόθηκε και στο κοινό, αναφερθήκαμε στην πρόκληση που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία ως προς τους τρεις αυτούς πυλώνες. Ο υπουργός είχε την ευγένεια να μας διαθέσει τον χρόνο του, ώστε να του εκθέσουμε το πρόβλημα της δυσοσμίας που μας ταλαιπωρεί χρόνια, εξαιτίας της μη σύννομης διαχείρισης αποβλήτων σε πολυδύναμες επιχειρήσεις που λειτουργούν κοντά στο κέντρο και πέριξ της πόλης.

 Απαντώντας στο ερώτημα που μας έθεσε, για τις ενέργειες των αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας, αναφερθήκαμε στα εξής:
– δεν υπάρχει, κατ’ αρχήν, το υπόβαθρο της περιβαλλοντικής συνείδησης/ευαισθησίας για να αναπτυχθεί η «περιβαλλοντική φιλοδοξία» τόσο από πλευράς κάποιων επιχειρήσεων, όσο και από την αρμόδια Π.Ε. Πιερίας

– δεν διενεργούνται οι τακτικοί ή έκτακτοι έλεγχοι που επιβάλλονται από την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία. Δεν ελέγχεται η περιβαλλοντική ρύπανση όταν συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα, αργίες και εκτός οχταώρου, παρά το γεγονός ότι η Δ/σνη Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας έχει την δυνατότητα,  μετά την σχετική απόφαση του Γ.Γ της ΑΔΜΘ του 2015, περί υπερωριακής εργασίας. Στο ότι έχουν υπάρξει αδικαιολόγητες ολιγωρίες και πλημμέλειες ως προς τη διερεύνηση των καταγγελιών (που γίνονται από το 2013), με τις υπηρεσίες να αρκούνται κάποιες φορές στη «μακροσκοπική παρατήρηση».
– η διοίκηση της αρμόδιας Π.Ε. Πιερίας και της ΠΚΜ, φαίνεται να αποτελούν μέρος του προβλήματος, αφού η διοίκηση αυτή εμφανίζεται απρόθυμη να λάβει μέτρα για την ουσιαστική διερεύνηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης (όπως διερευνάται και αλλού, πχ  στην γειτονική μας Θεσσαλία). Αλλά και το ότι η διοίκηση της Π.Ε. Πιερίας, δεν νιώθει δέσμια της αρμοδιότητάς της, για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε επιχειρήσεις υπότροπες σε παραβιάσεις των κανόνων λειτουργίας τους. Τουναντίον, εσφαλμένα θεωρεί ότι έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει μόνο την επιβολή (μικρών) προστίμων, χωρίς όμως στη συνέχεια να υποστηρίζει τις αποφάσεις της στην εξέταση τυχόν προσφυγών των θιγόμενων επιχ/σεων, με αποτέλεσμα -ερήμην της- ακόμα κι αυτά τα μικρά πρόστιμα να ακυρώνονται
-δυστυχώς, δεν προκύπτει η δέουσα ευαισθησία για την επίλυση του προβλήματος και από πλευράς της διοίκησης του Δήμου Κατερίνης και του Δημοτικού Συμβουλίου, που αποφεύγει τη δημόσια συζήτησή του, προκειμένου να επιτευχθεί η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής και της υγείας των δημοτών
– η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη, ερήμην των ελεγκτικών υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας, εγκυμονεί κινδύνους για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και τους κατοίκους, ενώ αποβαίνει εις βάρος και άλλων οικονομικών κλάδων του τόπου μας (όπως του πολυπόθητου τουρισμού).

Η απάντηση του Υπουργού κ. Γ. Γεωργαντά

«Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά όχι εις βάρος του Περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Οι Ανεξάρτητες Ελεγκτικές Αρχές (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Συνήγορος του Πολίτη), όπου ορθά αποταθήκατε – αν και ενεργούν σχετικά αργά- κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Και όλοι υποχρεούνται να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους, για τη λύση του προβλήματος.

Οι υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, δεν έχουν άλλη επιλογή,παρά να συμμορφωθούν. Είναι απαράδεκτο, οι πολίτες να διαμαρτύρονται για το ίδιο θέμα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν είμαι αρμόδιος για το θέμα, στείλτε μου το ιστορικό της υπόθεσης που έχετε συντάξει, ώστε να το μελετήσω και εγώ.» 

Πράγματι, ο κος Γεωργαντάς δεν είναι ο πλέον αρμόδιος για το πρόβλημα που μας ταλανίζει χρόνια και η υπόσχεσή του ότι -παρ’ όλα αυτά- θα το εξετάσει, δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί, ως δήλωσή του. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Με τις ειρηνικές, παθητικές ενέργειες για δημοσιοποίηση του προβλήματος, όπου κρίνουμε απαραίτητο. Για όσους ανησυχούν, απόφασή μας είναι να μην διαταράξουμε καμία ειρήνη και καμία ασφάλεια, να μην προκαλέσουμε κανένα πρόβλημα και να μην δημιουργήσουμε καμία ένταση. Απλά ασκούμε όλα τα δικαιώματα των πολιτών στην επικοινωνία και την απαίτηση εξεύρεσης λύσης από τους αρμόδιους και ειδικά τους αιρετούς.

Η Συντονιστική Επιτροπή
της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών
“I Can’t Breathe”