Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και ΣΕΒΕ

Οικονομία

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου 2022, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο ΣΕΒΕ. Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΣΕΒΕ, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και «ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων», επισφραγίζει την ήδη μακροχρόνια και πολυεπίπεδη συνεργασία των δύο φορέων, έχοντας ως απώτερο σκοπό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Άλλωστε, οι δύο φορείς έχουν υπογράψει το 2013 Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο σήμερα επικυρώνεται και ενισχύεται.

Στόχος της συνεργασίας των δύο φορέων είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της έρευνας του πανεπιστημίου, με σκοπό την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την τόνωση της απασχόλησης, η αξιοποίηση των κατοχυρωμένων διανοητικά «προϊόντων» της έρευνας του ΑΠΘ, η ανάπτυξη δράσεων πνεύματος επιχειρηματικότητας στο πανεπιστήμιο με έμφαση στην εξωστρέφεια, η ενδεχόμενη επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του ΑΠΘ, η συνεργασία για προώθηση και υιοθέτηση των τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, κυκλικής οικονομίας, κ.ά, καθώς και η από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων προς όφελος της τοπικής αγοράς εργασίας και της αποτροπής του brain drain.

Επίσης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η συνεργασία για την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, η συνεργασία για συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, η πρακτική άσκηση των φοιτητών του ΑΠΘ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις και στον ΣΕΒΕ/ΙΕΕΣ, η συνεργασία του ΣΕΒΕ με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΑΠΘ, καθώς και η συνεργασία σε περιοχές όπως η πρακτική άσκηση φοιτητών για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τον ΣΕΒΕ, ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, δήλωσε «Η σύνδεση του πανεπιστημίου με τους παραγωγικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο, εκτός από τα πολλαπλά οφέλη που επιφέρει στα συμβαλλόμενα μέρη, συνιστά σημαντικό παράγοντα επιτάχυνσης των ρυθμών τόσο της τοπικής όσο και της περιφερειακής ανάπτυξης. Άλλωστε, η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων των φοιτητών μας και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Από τη συνεργασία μας με τον ΣΕΒΕ εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΣΕΒΕ, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε «Στον ΣΕΒΕ επιθυμούμε τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας – και δη των πλέον δυναμικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο – με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τη στενότερη συνεργασία μας με το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας που βρίσκεται στην πόλη μας. Σήμερα, βάζουμε μπροστά τον τριπλό έλικα της καινοτομίας καθ’ ομοίωση του “Triple Helix Model of Innovation” και ξεκινάμε ένα κοινό ταξίδι που μόνο κέρδος μπορεί να αποφέρει για την καινοτομία, την εφαρμοσμένη έρευνα και κυκλική οικονομία, την εκπαίδευση/κατάρτιση σε αντιστοίχιση των αναγκών στην αγορά εργασίας και την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των δύο οργανισμών και όσων αυτοί εκπροσωπούν».

Η υπογραφή του Μνημονίου έγινε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ, παρουσία του επίτιμου μέλους του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Θεόδωρου Καραπάντσιου.