Εκπαιδευτική επίσκεψη των σπουδαστών του Ι.Ι.Ε.Κ. ΛΥΔΙΑ στο Χημικό Εργαστήριο της Nature

Κοινωνία

Τις εγκαταστάσεις του Αναλυτικού Εργαστηρίου της πρότυπης μονάδας  παραγωγής ειδικών προϊόντων λίπανσης Nature ABEE είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την   Παρασκευή 27 Μαΐου οι σπουδαστές του Ι.Ι.Ε.Κ. ΛΥΔΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημικής Τεχνολογίας.

Εκεί, οι σπουδαστές συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτή τους κ. Βασίλειο Δήμου, ενημερώθηκαν από το ειδικευμένο προσωπικό σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των προϊόντων   καθώς και τις εδαφολογικές αναλύσεις για επαγγελματίες καλλιεργητές στην Ελλάδα που υλοποιεί το χημικό εργαστήριο της εταιρίας.

Η υποδοχή και η ξενάγησή τους έγινε από τον Γεωπόνο κ. Διονύση Καραϊσκο  και τον Βοηθό Χημικό κ. Κώστα Τριανταφύλλου.

Η ξενάγηση συμπεριελάμβανε, μεταξύ άλλων, σύντομη εισαγωγή για τον ρόλο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου καθώς και εισαγωγικά στοιχεία για τις παρεχόμενες από το Εργαστήριο χημικές και εδαφολογικές αναλύσεις. Οι σπουδαστές ενημερώθηκαν τόσο για τον εργαστηριακό εξοπλισμό του εργαστηρίου, όσο και για τη σπουδαιότητα και την ανάγκη του ποιοτικού ελέγχου.

Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και η  Διεύθυνση του  εκπαιδευτικού φορέα ΛΥΔΙΑ εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στην Διεύθυνση και τα στελέχη  της εταιρίας Nature ΑΒΕΕ για τη φιλοξενία και τη λεπτομερή ξενάγηση.

Το ΙΕΚ ΛΥΔΙΑ, φροντίζοντας για τη συνεχή εξέλιξη και επιμόρφωση των σπουδαστών του θα συνεχίζει να διοργανώνει συνεχώς, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, στοχευμένες δράσεις και εκπαιδευτικές επισκέψεις.