Παραλία | Ξεκίνησε σήμερα το έργο της αποχέτευσης ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση

Κοινωνία

Την αντιπλημμυρική θωράκιση της Παραλίας, αναμένεται να εξασφαλίσει το μεγάλο έργο της «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ», η α’ φάση εργασιών του οποίου ξεκίνησε σήμερα από τη ΔΕΥΑΚ Κατερίνης.

Την ικανοποίησή του για την έναρξη των εργασιών, εξέφρασε ο Δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος, ο οποίος πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία κατά την έναρξη των παρεμβάσεων. «Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Παραλίας με το πέρας των εργασιών θα είναι γεγονός. Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας προς τους δημότες ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα. Με τις παρεμβάσεις αυτές, με το μεγάλο αυτό έργο, εξασφαλίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προστασία της περιοχής από κάθε μελλοντική εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, με την υλοποίηση της Α΄ φάσης θα έχει κατασκευαστεί το δίκτυο όμβριων υδάτων του υφιστάμενου οικισμού. Οι παρεμβάσεις σε πρώτη φάση θα υλοποιηθούν σε σημεία που δεν θα προκαλούν «όχληση» στην εύρυθμη τουριστική κίνηση και καθημερινότητα της περιοχής, ενώ μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου θα εντατικοποιηθούν.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κύριος του έργου είναι ΔΕΥΑ Κατερίνης. Φυσικό Αντικείμενο Έργου: Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα: (α) τα έργα Α’ Φάσης της αντιπλημμυρικής προστασίας της Τ.Κ. Παραλίας αποτελούμενα από σωληνωτούς αγωγούς και κιβωτοειδείς οχετούς, (β) τα απαραίτητα έργα προστασίας του στοµίου εκβολής της στραγγιστικής τάφρου Τ2 στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Παραλίας του ∆ήµου Κατερίνης, ώστε να προστατευτεί ο οικισµός από πληµµύρες.

Όπως είναι γνωστό, η χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού  4.000.000 € (εκ των οποίων 2.500.000 ευρώ για την α’ φάση) εξασφαλίστηκε από την ένταξή του στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑΚ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τέλος, αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια περίπου.